Rejonowy Zjazd PCK w Hrubieszowie

Hrubieszów

W roku bieżącym mija kadencja władz Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tej okazji w poniedziałek 15.06.2009 r. w sali konferencyjnej Hrubieszowskiego Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbył się Zjazd delegatów rejonowej organizacji PCK w Hrubieszowie.

Reklamy

Celem Zjazdu było podsumowanie kadencji i wybory nowych władz rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie oraz wybranie delegatów na Zjazd Okręgowy PCK.

Uhonorowano aktywnych członków i wolontariuszy. Przedstawiono sprawozdanie z działalności za minioną kadencję oraz rys historyczny organizacji.

W celu przeprowadzenia Zjazdu powołano Prezydium Zjazdu w składzie:
przewodnicząca – p. Beata Tomaszczuk
wiceprzewodnicząca – p. Joanna Reder
sekretarz – p. Jerzy Wikło
protokolant- p. Joanna Korycka

W Zjeździe uczestniczyli p. Ryszard Morawski – członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PCK w Lublinie, p. Bisek Jerzy członek Lubelskiego Zarządu Okręgowego PCK w Lublinie. Ponadto Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie reprezentował Pan Zdzisław Kosakowski.

Prezesem na następną kadencję Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie została p. Teresa Futyma.

W skład nowego zarządu wchodzić będą: p. Beata Tomaszczuk, p. Czesław Gęborys, p. Piotr Sendecki, p. Jerzy Wikło, p Bronisława Zięba, Edward Walencik.

Rejonową Radę Reprezentantów stanowią teraz: J. Czerw, T. Futyma, C. Gęborys, T. Kitlińska, Z. Kossakowski, T. Koksanowicz, K. Łukiewicz, J. Reder, S. Rączkowski, F. Krajewski, J. Wieczorek – Smerdel, E. Walencik, J. Wikło, E. Wikło, Z. Korycka.

Delegatami na Zjazd Okręgowy PCK zostali: T. Futyma, Z. Korycka i C. Gęborys.

Hrubieszow LubieHrubie 2009