Rezerwiści na szkoleniu w 2. Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym

W dniach 22 – 24 marca 2017 r. w koszarach 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego przeprowadzone zostało szkolenie wojskowe – krótkotrwałe żołnierzy rezerwy.

Reklamy

 

Tego typu działania pozwalają na dokonanie oceny poprawności funkcjonowania jednostki wojskowej, w której przeprowadza się mobilizacyjne rozwinięcie z powołaniem rezerwistów włącznie. Ćwiczenia odbyły się zgodnie z planem.

Żołnierze do odbycia ćwiczenia zgłaszali się do biura przepustek, a następnie kierowani byli do poszczególnych elementów bazy, gdzie sprawdzano ich dane osobowe na podstawie kart powołania i książeczek wojskowych oraz wydawano im wyposażenie indywidualne.  

W trakcie ćwiczenia żołnierze rezerwy odbyli szereg szkoleń, m.in. z BHP, ochrony przeciwpożarowej, zasad ochrony informacji niejawnych, problematyki prawnej związanej z realizacją ćwiczeń wojskowych, taktyki, dyscypliny wojskowej i regulaminów.

Mieli również okazję do zapoznania się z historią i tradycjami 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego podczas zajęć w Sali Tradycji.

Żołnierzy rezerwy po odbyciu szkolenia zostali pożegnani na placu apelowym pułku. Podczas uroczystego apelu wręczono listy gratulacyjne najbardziej zaangażowanym w szkolenie. W uroczystości z ramienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego uczestniczył gen. bryg. Wojciech KUCHARSKI oraz władze samorządowe Hrubieszowa i okolic.

 

Zdjęcia >>

 

Tekst i zdjęcia: 2.hpr