Rozpoczęcie roku szkolnego w Dwójce. Otwarcie nowej pracowni biologicznej

Rozpoczął się nowy rok szkolny w hrubieszowskiej Dwójce. Tego dnia oficjalnie przekazano szkole do użytku nową pracownię biologiczną, na którą otrzymała środki w wysokości 35 000 zł.

Reklamy

 

2 września 2019 roku rozpoczął się nowy rok szkolny. Tym razem uroczystość miała nieco inny charakter niż zwykle, albowiem tego dnia oficjalnie przekazano naszej szkole do użytku nową pracownię biologiczną, na którą otrzymaliśmy środki w wysokości 35 000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wyniku konkursu, w którym nasza szkoła wzięła udział i jako jedyna w całym powiecie została nagrodzona. W związku z powyższym na naszą uroczystość przybyło wielu znamienitych gości:

 • Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm, Członek Sejmowej Komisji Oświaty (jeden z pomysłodawców konkursu),
 • Eugeniusz Pelak – Wicekurator Lubelski,
 • Grzegorz Grzywaczewski – Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie,
 • Monika Żur – Dyrektor Delegatury Zamojskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Barbara Krawczyk – Starszy Wizytator Delegatury Zamojskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa,
 • Ksiądz Prałat Andrzej Puzon,
 • Anna Naja – Przewodnicząca Rady Miasta Hrubieszowie,
 • Michał Sawicki – leśniczy Nadleśnictwa Strzelce,
 • Radosław Szkudziński – Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta,
 • Artur Wojtiuk – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców,
 • Edyta Kucharska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1,
 • Marzanna Bednarczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał pan Dyrektor Andrzej Jurczyński oraz zaproszeni goście, a także 2 już w tej chwili absolwentki naszej szkoły – Małgorzata Kołodziejczyk i Jagoda Mazurek – autorki filmu, który został w we wspomnianym wcześniej konkursie nagrodzony. Kolejnym punktem była krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów „Dwójki” przygotowana pod kierunkiem pań: Jadwigi Stępki, Bogusławy Hrycaj i Beaty Lichoń – Fabrowskiej. Na koniec uroczystości odbyła się projekcja zwycięskiego filmu.

Po oficjalnej uroczystości na hali sportowej, nasi goście udali się do nowej sali biologicznej, gdzie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi oraz odbyły się pierwsze zajęcia pokazowe z udziałem uczniów klasy 8A, które przygotowała Pani Jadwiga Stępka.

 

Tekst: Marcin Mróz

Foto: Katarzyna Beń, Patrycja Djabin