30 maja 2024

Rozpoczęcie roku szkolnego w hrubieszowskiej Jedynce

4 września 2017 r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

 

Po Mszy Świętej odprawionej w intencji uczniów i pracowników szkoły oficjalna inauguracja, ze względu na kapryśną aurę, miała miejsce w sali gimnastycznej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Iga Kowalska i Martyna Hrycuniak powitały serdecznie wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły i zaproszonych gości, w osobach: pani Marta Majewska- wiceburmistrz miasta Hrubieszowa, ksiądz proboszcz Marek Giergiel oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Jako pierwsza zabrała głos pani dyrektor Edyta Kucharska. Zwróciła się do wszystkich obecnych, kierując serdeczne słowa do uczniów. Przywitała w murach naszej szkoły pierwszoklasistów. Wszystkim uczniom życzyła sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy. Nauczycielom i pracownikom szkoły – wytrwałości i satysfakcji z pracy. Zachęciła obecnych do przeczytania listu pani Minister Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty i Wojewody Lubelskiego.

Następnie pani Marta Majewska wiceburmistrz miasta Hrubieszowa zwróciła się do uczniów, rodziców i nauczycieli z życzeniami na nadchodzący rok szkolny. Oficjalnie wręczyła akt powierzenia funkcji stanowiska dyrektora szkoły pani Edycie Kucharskiej. Słowa otuchy do całej społeczności szkolnej skierował również ksiądz proboszcz Marek Giergiel. Pani Monika Panasiewicz –przedstawiciel Rady Rodziców przywitała kwiatami nową panią dyrektor a uczniom, rodzicom i nauczycielom złożyła serdeczne życzenia i wyraziła nadzieję na owocną współpracę.

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty. Życzymy wszystkim, aby był to czas radosny, owocny i pełen sukcesów.

Powodzenia!

 

Zdjęcia >>

 

źródło i fot. SP nr 1