18 lipca 2024

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZS nr 3

Zmęczeni długimi wakacjami i nieustającym wypoczynkiem, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, przyszliśmy z radością powitać nowy rok szkolny i zamieszkać przez najbliższe 10 miesięcy na stałe w murach naszej kochanej Alma Mater.

Reklamy

Naszemu szczęściu towarzyszyła również piękna i słoneczna aura, dlatego cała ceremonia rozpoczęcia roku mogła odbyć się na boisku szkolnym.

Reklamy

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i wysłuchaniu hymnu państwowego, głos zabrał Pan Dyrektor Dariusz Szadowski, który powitał wszystkich zebranych i przekazał dużo krzepiących (nauczycielom) i pouczających (uczniom) słów na najbliższy rok pracy.

Reklamy

Następnie przemawiali goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tym ważnym dla szkoły dniu. Pan Starosta, Józef Kuropatwa, docenił zasługi naszej szkoły w procesie edukacji i poruszył trudny problem budowy sali gimnastycznej, o którą to staramy się już kilka lat. Ksiądz Prałat Andrzej Puzon, niczym znany wszystkim kaznodzieja Piotr Skarga, podkreślał w swoim wystąpieniu osiągnięcia naszej szkoły i płomiennymi słowami apelował, aby władze samorządowe podjęły nareszcie słuszna decyzję o budowie sali gimnastycznej w ZS nr 3. Wystąpienie Księdza Prałata zgromadzeni uczniowie i nauczyciele nagrodzili entuzjastycznie gromkimi oklaskami.

Przewodniczący Rady Rodziców życzył wszystkim owocnej pracy, a nowo mianowanej vicedyrektor, Krystynie Wójtowicz, życzył sukcesów w pracy i dalszej wielkiej sympatii wychowanków (aby nie zesztywniała!!).

Jeżeli wierzyć wypowiedzianym dzisiaj słowom (a niby dlaczego nie, skoro wypowiedziały je takie znakomitości), może już w tym roku spełnia się nasze marzenia co do budowy tak długo oczekiwanej hali sportowej. Wszyscy (uczniowie i nauczyciele) cierpliwie czekamy na jakieś konkretne kroki w tej jakże ważnej dla nas kwestii.

Na uroczystości rozpoczęcia roku byli również obecni przedstawiciele rodziców ubiegłorocznych absolwentów, którzy przekazali szkole w prezencie telewizor plazmowy (42 cale), aby następne roczniki uczniów mogły jeszcze lepiej korzystać z dobrodziejstw współczesnej cywilizacji.

Uroczystość zakończyło ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy, jak słusznie zauważył Pan Dyrektor, już umieli dokonać dobrego wyboru w swoim młodym życiu, bo wybrali naszą najwspanialsza szkołę.

Powodzenia w nowym 2008/2009 roku szkolnym!

tekst i foto
ZS nr 3 w Hrubieszowie

zdjęcia >>