Rozstrzygnięto konkurs ekonomiczny

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 15 marca 2010 roku, w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie przeprowadzony został II etap „Konkursu wiedzy ekonomicznej”. Konkurs zorganizowano dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu hrubieszowskiego, w ramach projektu Narodowego Banku Polskiego.

***

Cele konkursu to: popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy ekonomicznej w życiu, wspomaganie szkolnej edukacji ekonomicznej oraz popularyzacja literatury ekonomicznej. Uczestnicy konkursu walczą o cenne nagrody, m.in. laptop, rower oraz wielofunkcyjne urządzenie komputerowe.

W II etapie konkursu – w Bibliotece – wzięło udział 15 uczniów, z Zespołu Szkół nr 1
i Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie, którzy w I (szkolnym) etapie uzyskali najwyższą liczbę punktów. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 19 pytań, w czasie 90 minut.
Komisja konkursowa Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, na posiedzeniu w dniu 16 marca 2010 r., dokonując oceny prac uczestników z czterech powiatów (biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego), wyłoniła 20 uczestników ostatniego (międzypowiatowego) etapu konkursu.

Z powiatu hrubieszowskiego, do III etapu zakwalifikowali się uczniowie: Marek Bednarczuk – z ZS nr 1 oraz Kacper Dobrowolski i Ernest Rezler – z ZS nr 2 w Hrubieszowie.

III etap konkursu odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu, w dniu 26 marca br. o godz. 9.00. Jego uczestnicy będą rozwiązywać test, który wyłoni 5 finalistów.

Gratulujemy laureatom z naszego powiatu i życzymy im miejsca w finale!

zobacz zdjęcia »