Rys historyczny SOM

W ubiegłym tygodniu Społeczne Ognisko Muzyczne w Hrubieszowie obchodziło Jubileusz XX – lecia swego istnienia. Dziś przedstawiamy rys historyczny tej instytucji.

Reklamy

br />RYS HISTORYCZNY SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO W HRUBIESZOWIE

W marcu 1987r. Pan Roman Gumiela zorganizował spotkanie z osobami zaangażowanymi w pracę społeczną związaną z upowszechnianiem nauki gry na instrumentach wśród młodzieży a byli to min.: Leszek Opała i Jerzy Wróblewski. Wtedy to narodziła się inicjatywa założenia Społecznego Ogniska Muzycznego, którego początkowo uczniami miały być dzieci uczęszczające na lekcje prywatne.
Aby ognisko funkcjonowało w ramach prawnych zgłosili oni wniosek do Zarządu Zamojskiego Towarzystwa Muzycznego, który pozytywnie go rozpatrzył i z dniem 28 marca 1987r podjął uchwałę o utworzeniu Społecznego Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie, powołując jednocześnie na dyrektora instytucji Pana Romana Gumielę ówczesnego nauczyciela muzyki.

W początkowej fazie swojej pracy ognisko skupiało 38 uczniów i mieściło się w trzech punktach, a mianowicie dzięki uprzejmości Księdza Prałata Andrzeja Puzona w Domu Parafialnym Kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – 12 uczniów, dzięki uprzejmości dyr. Czesława Podgórskiego w Szkole Podstawowej Nr 3 – 21 uczniów i dzięki uprzejmości dyr. Hrubieszowskiego Domu Kultury – 5 uczniów. Ognisko kształciło początkowo w dwóch kierunkach, a mianowicie w klasie akordeonu i w klasie fortepianu,
a posiadało 1 zniszczone pianino i dwa akordeony.

W roku szkolnym 1987/88 ilość uczniów wzrosła do 72, a oprócz klasy akordeonu i fortepianu powstała klasa skrzypiec. Do trzyosobowej kadry nauczycieli dołączyli Pani Ewa Kwiatkowska i Pan Jerzy Podgórski.

Lata szkolne 1988/89, 1989/90, i 1990/91 to wzrost liczebności uczniów do 112 i rozszerzenie kształcenia o klasę syntezatora i fletu poprzecznego.

Największy rozwój działalności ogniska nastąpił od roku szk. 1991/92, kiedy to na skutek rozbieżności kierunków pracy Zamojskiego Towarzystwa Muzycznego a Społecznego. Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie powstało Hrubieszowskie Towarzystwo Muzyczne i przejęło Prowadzenie Ogniska. W tym też roku Towarzystwo otrzymało siedzibę przy ul. Partyzantów 11 od Urzędu Rejonowego w Hrubieszowie. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym i realizując zadania statutowe tworzono filie Ogniska: w 1992r. w Horodle, gdzie dyrektorem został Pan Kazimierz Maciuk. w 1993 w Strzyżowie prowadzone przez Pana Wacława Stefaniaka, w 1994 w Cichobórzu pod kierunkiem Pana K. Maciuka, Mirczu pod opieką Pani Łucji Watras, i Trzeszczanach z Panem. Markiem Kurysem, w 1996 w Michalowie z Panami Grzegorzem Czuchrajem, Sylwestrem Gumielą i Romanem Malinowskim, w 1998r. w Dołhobyczowie z Panem Ryszardem Podgórskim, w 1999r. w Werbkowicach z Panem Krzysztofem Gumielą w 2002r. w Kryłowie z opiekunami: Ryszardem Podgórskim i Romanem Gumielą. Najmłodsza filia Ogniska powstała w 2004r. w Nieledwi a utworzenie jej było możliwe dzięki zaangażowaniu Pana Arkadiusza Pydysia a w 2007 roku w podjętym przedsięwzięciu w Dubience wspomagała nas Pani Magdalena Sionkowska.

Na podstawie księgi uczniów w 25 rocznicę powstania Społecznego Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie można stwierdzić, że edukacją muzyczną objęto 1046 uczniów. Najzdolniejsi absolwenci naszych uczelni kontynuowali i kontynuują naukę na Akademiach Muzycznych i wyższych uczelniach o kierunkach muzycznych. Sześciu naszych absolwentów jest dziś nauczycielami akademickimi, 31 nauczycielami w szkołach muzycznych i publicznych, 24 pracuje w placówkach kulturalnych. Wysoki poziom edukacji podkreślają też wyniki w Wojewódzkim Konkursie Młodych Instrumentalistów w Lublinie, gdzie w trzech kategoriach wiekowych rokrocznie zdobywamy I i II miejsce oraz wyróżnienia. Artystyczna działalność naszych uczniów i absolwentów to czynny udział w zespołach artystycznych np. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, Zespół „Lechici”, „Nicolaus”, młodzieżowe zespoły muzyczne, w tym zespół YAGO, który w ub. roku prezentował swoje dokonania w Opolu.

Do najdłużej pracujących nauczycieli należą: Pan Roman Gumiela – Dyrektor Ogniska i Prezes Towarzystwa już szóstą kadencję, Pan Leszek Opała – wieloletni wiceprezes towarzystwa i Pan Jerzy Wróblewski – założyciele ogniska oraz Pan Kazimierz Maciuk – obecny Sekretarz Zarządu, Pan Wacław Stefaniak, Pan Krzysztof Gumiela, Pan Andrzej Pachla – obecnie wiceprezes, Pan Ryszard Podgórski – Dyr. SOM w Dołhobyczowie, i Pan Dariusz Szaniawski.

Obecnie Społeczne Ognisko Muzyczne mieści się w Domu Nauczyciela ul. 3-go Maja 37. kształci 83 uczniów w klasie akordeonu, fortepianu, gitary, skrzypiec, syntezatora. Posiada filie w Dołhobyczowie, Nieledwi, Michalowie, Strzyżowie, Dubience, kształcąc 74 uczniów.

zobacz zdjęcia z jubileuszu >>