21 maja 2024

Ścigany były komendant z Hrubieszowa zatrzymany na Okęciu. Zarzuty ogłoszone po 12 latach

Wojciech D. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej na lotnisku Okęcie w Warszawie w dniu 18 grudnia 2017 r. – po przylocie do Polski z USA. Podejrzany został niezwłocznie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Zamościu.


Zarzuty dla byłego Komendanta Straży Granicznej ogłoszone po 12 latach

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadziła w 2005 r. śledztwo w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa przez byłego Komendanta Granicznego Punktu Kontrolnego Straży Granicznej w Hrubieszowie Wojciecha D., tj. o przestępstwo określone w art. 228 § 3 kk.

Podstawą prowadzenia postępowania były zgromadzone w sprawie materiały niejawne.

W toku śledztwa w dniu 26 kwietnia 2005 r. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów Wojciechowi D., którym zarzucono mu, że:

1/ wiosną 2003 r. na terenie powiatu hrubieszowskiego, jako Komendant Granicznego Punktu Kontrolnego Straży Granicznej w Hrubieszowie, organizował innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ten sposób, że będąc dysponentem informacji stanowiących tajemnicę państwową (m.in. o lokalizacji i przemieszczaniu się służb ochrony granicy) przekazywał te informacje przedstawicielowi zorganizowanej grupy przestępczej, umożliwiając w ten sposób nielegalne przekraczanie granicy na rzece Bug przez wieloosobowe grupy imigrantów (art. 264 § 3 kk w zb. z art. 265 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk),

2/ w miejscu, czasie i warunkach jak w pkt I przyjął od nieustalonej osoby korzyść majątkową w kwocie nie mniej niż 10 000 dolarów amerykańskich w związku z naruszeniem przepisów prawa (art. 228 § 3 kk w ówczesnym brzmieniu).

Opisanego postanowienia nie udało się ogłosić podejrzanemu, albowiem organy ścigania weszły w posiadanie informacji, iż Wojciech D. opuścił teren Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym postanowieniem z dnia 12 maja 2005 r. śledztwo zostało zawieszone. Wobec Wojciecha D. wydano list gończy połączony z zastosowaniem 14-dniowego tymczasowego aresztowania od daty zatrzymania.

Ustalono, iż Wojciech D. znalazł się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jednak aż do 2017 r. organy ścigania nie dysponowały wystarczającymi danymi do ustalenia miejsca pobytu podejrzanego.

Przełom nastąpił w 2017 r. Wtedy też poczyniono stosowne ustalenia co do możliwości wykonania czynności procesowych z Wojciechem D. Ustalenia ten objęte są tajemnicą śledztwa.

Na skutek tych ustaleń Wojciech D. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej na lotnisku Okęcie w Warszawie w dniu 18 grudnia 2017 r. – po przylocie do Polski z USA. Podejrzany został niezwłocznie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Wojciech D. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2005 r. czynów. W ciągu całego ubiegłego tygodnia był wielokrotnie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. W trakcie tych czynności złożył obszerne wyjaśnienia, których treści – z uwagi na etap postępowania i dobro śledztwa – nie ujawniamy.

Podejrzany przebywa cały czas w jednej z placówek penitencjarnych. Po Świętach Bożego Narodzenia podjęta zostanie decyzja w przedmiocie dalszego stosowania wobec niego tymczasowego aresztowania.

Z uwagi na dobro śledztwa i fakt, że w sprawie występują materiały niejawne – Prokuratura Okręgowa w Zamościu nie udziela na razie szerszych informacji w tej sprawie.

 

źródło: Prokuratura Okręgowa w Zamościu

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik