26 maja 2024

Składki ZUS w 2018 i 2019 roku – podstawy

Wiele osób uważa, że składki ZUS są bardzo silnym obciążeniem finansowym. Za co tak naprawdę płacimy? Z czego składają się składki ZUS? Jaką wysokość przewidują przepisy w 2018 i nadchodzącym 2019 roku? Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych informacji o składkach ZUS.

 

Składki ZUS czym są – podstawy prawne

Potocznie używa się określenia składki ZUS, aczkolwiek warto pamiętać, że są to konkretne należności określone w przepisach. Zgodnie z ustawą system ubezpieczeń społecznych (ustawa o ZUS), do ubezpieczeń społecznych zalicza się:

  1. ubezpieczenie emerytalne,

  2. ubezpieczenie rentowe,

  3. ubezpieczenie chorobowe,

  4. ubezpieczenie wypadkowe.

Już w tym miejscu warto zauważyć, jak ustawodawca zakwalifikował macierzyństwo i choroby zawodowe. Pomimo innych skojarzeń praktycznych, ubezpieczenie w razie macierzyństwa zostało zakwalifikowane w ramach ubezpieczenia chorobowego. Natomiast choroby zawodowe zostały zakwalifikowane w ramach ubezpieczenia wypadkowego.

Zgodnie z ww. ustawą art. 6, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, z odpowiednimi zastrzeżeniami, podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są przede wszystkim pracownikami, wykonują pracę nakładczą, są członkami spółdzielni (rolniczych), wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia, a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące. Ustawa dotyczyć będzie również posłów i senatorów, duchownych, żołnierzy, osób pobierających odpowiednie stypendia, a także osoby skierowane do pracy w czasie odbywania kar, oraz pobierania zasiłków i świadczeń (np. bezrobotni). Zgodnie z art. 12, obowiązek ubezpieczenia wypadkowego odnosi się do osób, które obowiązuje obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W tej kwestii istnieją jednak pewne wyłączenia, np. bezrobotni pobierający zasiłek i inne. Z założenia – ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Wysokość składek ZUS w 2018

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o ZUS, wysokość składek określana jest w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczeniowych – dla składek: emerytalna, rentowa i chorobowa. Jeżeli chodzi o składkę na ubezpieczenie wypadkowe, stopa procentowa jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i zależy od poziomu zagrożeń zawodowych. Składki w okresie kwiecień – grudzień 2018, dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, wynoszą następująco:

  • 1228,70 zł z ubezpieczeniem chorobowym, gdzie: ubezpieczenie społeczne 843,45 zł, ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł, fundusz pracy 65,31 zł;

  • 1163,39 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, gdzie: ubezpieczenie społeczne 778,14 zł, ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł, fundusz pracy 65,31 zł.

Zmiany w 2019 roku

W tym miejscu warto od razu zauważyć planowaną gruntowną zmianę przepisów, która zacznie obowiązywać najprawdopodobniej już od 2019 roku. Składki będą bowiem zależne od przychodów podatnika. Chodzi bowiem o to, aby ułatwić pracę zaczynającym i najmniejszym przedsiębiorcom.

Określono trzy podstawowe grupy podatników, gdzie decydująca o przynależności do konkretnej grupy, będzie kwota podstawy ustalenia składek ZUS, która wynikać będzie z przeciętnego miesięcznego przychodu w 2018 roku. Pierwsza grupa – do 675 zł, ma ustaloną stawkę składek, trzecia grupa – powyżej 2860 zł również. Dla potencjalnie największej – drugiej grupy przedsiębiorców – przedział 676 do 2859 zł – wysokość została uzależniona od przychodu. Aby obliczyć w sposób prawidłowy przeciętny przychód, stosuje się odpowiednie wskaźniki. Dlatego, aby nie popełnić błędu warto skorzystać z zaproponowanych profesjonalnych narzędzi, takich jak kalkulatory ZUS.

 

(tekst i fot. mat. sponsora)