24 czerwca 2024

Składy osobowe komisji wyborczych w Hrubieszowie

Burmistrz Miasta Hrubieszowa na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej powołał składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Hrubieszowa w Wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Reklamy

W Y K A Z
członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Hrubieszów w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 9 października 2011 roku.

Reklamy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Hrubieszowie z siedzibą w Szkole Podstawowej
Nr 3 przy ul. Zamojskiej 16:

1. Wysocki Radosław, zam. Hrubieszów
2. Janiec Jolanta, zam. Hrubieszów
3. Panasiuk Helena, zam. Hrubieszów
4. Walencik Tomasz Mariusz, zam. Hrubieszów
5. Kornyluk Robert, zam. Hrubieszów
6. Kasztelańska Iwona, zam. Hrubieszów
7. Szpot Bartłomiej Maksymilian, zam. Hrubieszów
8. Wosiek Piotr, zam. Hrubieszów
9. Kuśmierek Dariusz, zam. Hrubieszów

Reklamy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Hrubieszowie z siedzibą w Spółdzielczym Klubie
Kultury „Słoneczko” przy ul. Polnej 19:

1. Staszuk Agnieszka Bożena, zam. Hrubieszów
2. Sioma Marek Janusz, zam. Hrubieszów
3. Kozłowska Maria, zam. Hrubieszów
4. Sokal Mariola, zam. Hrubieszów
5. Wsolak Aneta, zam. Hrubieszów
6. Sanek Krzysztof, zam. Hrubieszów
7. Szymańska Marta Bogumiła, zam. Hrubieszów
8. Szyszka Milena, zam. Hrubieszów
9. Mucha Wacław, zam. Hrubieszów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Hrubieszowie z siedzibą w Przedszkolu Nr 5 przy
ul. Listopadowej 8:

1. Mazur Teresa Jadwiga, zam. Hrubieszów
2. Jankowska Sylwia Teresa, zam. Hrubieszów
3. Misiak Hubert Maciej, zam. Hrubieszów
4. Arcaba Marzena, zam. Hrubieszów
5. Kasztelan Maria, zam. Hrubieszów 2
6. Migas Stanisław Mieczysław, zam. Hrubieszów
7. Dul Teresa, zam. Hrubieszów
8. Murawska Zofia, zam. Hrubieszów
9. Janik Katarzyna, zam. Hrubieszów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Hrubieszowie z siedzibą w Szkole Podstawowej
Nr 1 przy ul. Listopadowej 12:

1. Łopocka Agnieszka Ewa, zam. Hrubieszów
2. Markiewicz Szymon, zam. Hrubieszów
3. Świstowska Iwona, zam. Hrubieszów
4. Kata Mieczysława, zam. Hrubieszów
5. Szpot Marcin Mateusz, zam. Hrubieszów
6. Antoniuk Tomasz Wojciech, zam. Hrubieszów
7. Czerniakowski Jan, zam. Hrubieszów
8. Malinowska Agnieszka, zam. Hrubieszów
9. Kryszczuk Leszek, zam. Hrubieszów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Hrubieszowie z siedzibą w Przedszkolu Nr 1 przy
ul. Listopadowej 13:

1. Piluś Mateusz, zam. Hrubieszów
2. Lis Leszek, zam. Hrubieszów
3. Krasuska Zofia Dorota, zam. Hrubieszów
4. Błędowska Anita, zam. Hrubieszów
5. Szpyrka Tadeusz Daniel, zam. Hrubieszów
6. Hojda Zbigniew, zam. Hrubieszów
7. Ścieranka Paweł, zam. Hrubieszów
8. Pietrona Urszula Janina, zam. Hrubieszów
9. Kurzawa Stanisława, zam. Hrubieszów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Hrubieszowie z siedzibą w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe przy ul. Nowej 14:

1. Lachowska Elżbieta Maria, zam. Hrubieszów
2. Kozłowski Grzegorz Andrzej, zam. Hrubieszów
3. Szulakiewicz Lucyna, zam. Hrubieszów
4. Błaszczak Maciej, zam. Hrubieszów
5. Źróbek Mirosław Maciej, zam. Hrubieszów
6. Iwańczuk Wojciech Piotr, zam. Hrubieszów
7. Nej – Jegier Elżbieta, zam. Hrubieszów
8. Strzępek Aniela, zam. Hrubieszów
9. Wdowiak Tadeusz, zam. Hrubieszów 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Hrubieszowie z siedzibą w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółka z o. o. przy ul. Kruczej 20:

1. Szkodzińska Anna Maria, zam. Hrubieszów
2. Welter Dominika, zam. Hrubieszów
3. Serafin Małgorzata, zam. Hrubieszów
4. Muzyczuk Feliksa, zam. Hrubieszów
5. Stadnicka Helena, zam. Hrubieszów
6. Paska Sebastian Daniel, zam. Hrubieszów
7. Szpyrka Zofia Urszula, zam. Hrubieszów
8. Szeweńko Beata, zam. Hrubieszów
9. Zin Izabela, zam. Hrubieszów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Hrubieszowie z siedzibą w Hrubieszowskim
Domu Kultury przy ul. 3-go Maja 7:

1. Szczypek Marianna, zam. Hrubieszów
2. Szelestowska Anna, zam. Hrubieszów
3. Piróg Jadwiga, zam. Hrubieszów
4. Grabowska Agnieszka, zam. Hrubieszów
5. Szyszka Adam, zam. Hrubieszów
6. Smalej Piotr, zam. Hrubieszów
7. Kamieniecka Gabriela Joanna, zam. Hrubieszów
8. Bryk Katarzyna, zam. Hrubieszów
9. Bień Magdalena, zam. Hrubieszów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Hrubieszowie z siedzibą w Zespole Szkół
Miejskich Nr 2 przy ul. Żeromskiego 29:

1. Walicki Piotr, zam. Hrubieszów
2. Kopczyńska Agnieszka, zam. Hrubieszów
3. Koszałko Marianna, zam. Hrubieszów
4. Kurzyński Emil Wiesław, zam. Hrubieszów
5. Mielnik Barbara, zam. Hrubieszów
6. Gmyz Jadwiga Helena, zam. Hrubieszów
7. Kulczyńska Małgorzata, zam. Hrubieszów
8. Kucy Joanna, zam. Hrubieszów
9. Naja Anna, zam. Hrubieszów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Hrubieszowie z siedzibą w Świetlicy Osiedlowej
Osiedla „Jagiellońskie” przy ul. Unii Horodelskiej 19:

1. Skubis Agnieszka Helena, zam. Hrubieszów
2. Pawlak Katarzyna Agnieszka, zam. Hrubieszów
3. Wasyna Katarzyna Anna, zam. Hrubieszów
4. Bubiełło Tadeusz, zam. Hrubieszów 4
5. Szwaczkiewicz Daniel, zam. Hrubieszów
6. Trubacz Emilia, zam. Hrubieszów
7. Szabat Iwona Justyna, zam. Hrubieszów
8. Krawczyk Marcin, zam. Hrubieszów
9. Lisowski Andrzej, zam. Hrubieszów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Hrubieszowie z siedzibą w Przedszkolu Nr 3
przy ul. Konopnickiej 4:

1. Kicun Kamil Adam, zam. Hrubieszów
2. Ciesielczuk Małgorzata Katarzyna, zam. Hrubieszów
3. Czuber Roman, zam. Hrubieszów
4. Jakubowska Justyna, zam. Hrubieszów
5. Malinowska Jadwiga Teresa, zam. Hrubieszów
6. Bogatko Halina, zam. Hrubieszów
7. Bubiełło Urszula, zam. Hrubieszów
8. Caboń Piotr Jarosław, zam. Hrubieszów
9. Patkowski Szymon, zam. Hrubieszów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Hrubieszowie z siedzibą w Samodzielnym
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej – szpital, przy ul. Piłsudskiego 11:

1. Kata Rafał Michał, zam. Hrubieszów
2. Momot Agnieszka, zam. Hrubieszów
3. Kowalska Walentyna, zam. Hrubieszów
4. Hypś Anna, zam. Hrubieszów
5. Staszuk Bożena Zofia, zam. Hrubieszów
6. Bucior Weronika, zam. Hrubieszów
7. Wikło Dariusz, zam. Hrubieszów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Hrubieszowie z siedzibą w Zakładzie Karnym
przy ul. Nowej 64:

1. Chwedczuk Justyna, zam. Hrubieszów
2. Szwaczkiewicz Marek, zam. Hrubieszów
3. Jurkiewicz Marzena, zam. Hrubieszów
4. Marmucki Mariusz, zam. Hrubieszów
5. Studzińska Katarzyna, zam. Hrubieszów
6. Kosidło Anna, zam. Hrubieszów
7. Malec Aneta, zam. Hrubieszów