17 kwietnia 2024

„Strzelec” działa nadal

Związek Strzelecki „Strzelec” w Hrubieszowie działa nadal, chłopcy nabywają różne umiejętności. Będzie również sprawdzian i ślubowanie. Oczywiście 3 Maja przy pomniku w pobliżu byłego Domu Strzelca.

W dalszym ciągu można się zapisywać do związku. Ostatnio przybył Michał Zachaj.

Kontakt:
Jakub Zachaj tel. 607595652 (po 18.00)
oraz Łukasz Słupski tel. 784090185 lub gg – 4337253

Dowódcą drużyny w Hrubieszowie jest st. strzelec Jakub Zachaj.

Na zbiórkach prowadzą: zagadnienia z zakresu czarnej i zielonej taktyki, sztuki walki, musztry, survivalu (szkoła przetrwania), itd.

Osoby uczęszczające na zbiórki:
Maciej Bobczuk, Łukasz Słupski, Marcin Wiater, Michał Zachaj – wszyscy z II klasy Gimnazjum przy ZS nr 2 w Hrubieszowie im. St. Staszica.

Czas i miejsce zbiórek: zbiórki odbywają się NIEREGULARNIE (dowódca studiuje w Lublinie), w soboty od godz. 8.00 w Hrubieszowie, na parkingu naprzeciwko bramy głównej HOSiR (Unii).

***

Celem Związku jest:
– działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
– wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg. wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego – Józefa Piłsudskiego, ujętych w Prawie i
Przyrzeczeniu Strzeleckim,
– przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej,
– wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna,
– podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
– uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
– itd.

Opracował – mak

zobacz zdjęcia >>