Słupsk 2010

Słupsk

Reklamy

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie zostali laureatami XXVI Ogólnopolskiego i IV Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej – Słupsk 2010.

***

XXVI Ogólnopolski i IV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej – Słupsk 2010

Sukces osiągnęły:

Laureaci Poezja

Grupa wiekowa I – IV
Anna Josse klasa III b, Liść klonowy

Grupa wiekowa V – VI
Zuzanna Kuczyńska klasa VI a, Jutro pójdę w świat…

Wyróżnienia Proza

Grupa wiekowa I – IV
Małgorzata Borkowska klasa IV a, Dziwy w kurniku

Opiekunowie: A. Kryszczuk, A. Dzik, E. Sitnik – Pogwizd

Składamy gratulacje uczennicom i ich opiekunom!

XXVI Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej istnieje od 1984 roku jako przedsięwzięcie kulturalne dla uczniów słupskich szkół podstawowych, by od 1993 przybrać rangę ogólnopolską, od 1999 zaprosić do udziału młodzież gimnazjalną, a od 2007 roku – w ramach wymiany międzynarodowej i utrwalenia wspólnoty z dziećmi Polonii – stać się imprezą międzynarodową.

Główne cele konkursu to: inspirowanie zainteresowań literackich rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości, podkreślanie talentu dziecka, dowartościowanie tzw. młodzieży trudnej, umożliwienie udziału w literackiej zabawie dzieciom specjalnej troski, kształtowanie szacunku wobec języka, rozwijanie etycznej postawy wobec drugiego człowieka, zwierząt, przyrody.

26 lat istnienia konkursu zaowocowało wydaniem dziewiętnastu książek z wierszami i opowiadaniami wyróżnionych dzieci, opatrzonych tytułami pochodzącymi z nagrodzonych utworów. Ogromne zainteresowanie konkursem potwierdza liczba około 10000 zestawów tekstów nadsyłanych w każdym roku z prawie 400 szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski i innych państw. Społecznie pracującymi jurorami są poeci, pisarze, dziennikarze, krytycy literaccy, pracownicy naukowi Akademii Pomorskiej w Słupsku, nauczyciele poloniści pod przewodnictwem znanej poetki i przyjaciółki konkursu – Wandy Chotomskiej, według której jest to największa w kraju impreza kulturalna poświęcona młodym talentom literackim.

Na XXVI Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej nadesłano 10701 zestawów tekstów literackich z 358 szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski oraz 267 wierszy i opowiadań młodzieży polonijnej z 15 szkół w Stanach Zjednoczonych i 60 utworów literackich z 3 szkół w Berlinie.

Komisja jurorów na czele z Wandą Chotomskią – uznając za zasadnicze kryteria: oryginalności tekstu, literackości pomysłu i ujawnionego talentu autora, wyłoniła 88 laureatów, wyróżniła zaś 238 uczniów w trzech grupach wiekowych:
•klasy I – IV szkoły podstawowej,
•klasy V – VI szkoły podstawowej,
•klasy I – III gimnazjum
w kategoriach: poezja i proza.

***

Info: SP nr 3 w Hrubieszowie