23 maja 2024

Śpiewamy Kolędy i Pastorałki

VIII Przegląd Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej Kolędy i Pastorałki pod patronatem Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej odbędzie się 22 stycznia 2012r. w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach.

Rozpoczęcie przesłuchań o godzinie 11:00.

Celem przeglądu są: kultywowanie i upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej, konfrontacje dorobku artystycznego zespołów, doskonalenie warsztatu artystycznego i popularyzacja kolęd i pastorałek.

Organizatorami przeglądu są:
Wójt Gminy Hrubieszów
Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach
przy współpracy
Zespołu Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki