25 maja 2024

Spotkania dotyczące rewitalizacji miasta

W dniu 25 stycznia o godz. 17.00 w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się zorganizowane przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa spotkanie skierowane do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i potencjalnych partnerów społecznych, związane z przygotowaniami do kolejnego etapu rewitalizacji miasta Hrubieszowa.

 

W spotkaniu wzięła udział dr Katarzyna Sobiech – Grabka ekspert ds. partnerstwa publiczno – prywatnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oddelegowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

W trakcie spotkania zaprezentowano obszar wyznaczony do rewitalizacji, przedstawiono wstępne zamierzenia miasta związane z ożywieniem społeczno-gospodarczym Hrubieszowa oraz podjęto się próby oceny możliwości współpracy z przedsiębiorcami i partnerami społecznymi.

Na początku uczestnicy mogli zaznajomić się z bazą podstawowych pojęć ściśle związanych z projektem Modelowej Rewitalizacji Miast. Krokiem następnym było zaprezentowanie wstępnej diagnozy pokazującej zarys obszaru kryzysowego i obszaru rewitalizacji.

Przybyli na spotkanie mogli też zapoznać się z planowanymi działaniami, jakie urząd miasta chciałby podjąć w ramach rewitalizacji, w celu ożywienia społeczno-gospodarczego Hrubieszowa. Jednym z omówionych tematów dotyczył szeroko pojętej problematyki hrubieszowskich podziemi.

Po zaprezentowaniu części teoretycznej wszyscy obecni mogli wziąć udział w części praktycznej, która polegała na wykonaniu zadania warsztatowego w kilkuosobowej grupie w oparciu o przygotowany wcześniej zestaw pytań pomocniczych. W między czasie wypełniono też odpowiednie ankiety.

Stosownym zakończeniem było zaprezentowanie i przedyskutowanie wniosków i spostrzeżeń wszystkich przybyłych na spotkanie.

 

 

źródło i fot. UM Hrubieszów