Spotkania informacyjne

W okresie od 11 – 17 czerwca 2008 r. na terenie Gminy Hrubieszów w miejscowościach: Stefankowice, Kułakowice Trzecie, Moniatycze, Moroczyn, Kobło, Masłomęcz, Kozodawy, Gródek, Obrowiec odbywają się spotkania informacyjne.

Reklamy

Dotyczą one Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013 w związku z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju – LSR dla Stowarzyszenia Hrubieszowsko – Mireckiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania. Spotkania są prowadzone przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny.

Program spotkania w sołectwie:

1.Otwarcie spotkania – przedstawiciel Sołectwa.

2.LEADER w latach 2007 – 2013 – przedstawiciel FRL.

3.Lokalna Grupa Działania i Lokalna Strategia Rozwoju – przedstawiciel FRL.

4.Proces opracowywania LSR – przedstawiciel FRL.

5.Jacy jesteśmy? – prezentacja projektu diagnozy obszaru LSR – przedstawiciel FRL.

6.Analiza SWOT – prezentacja i warsztat – przedstawiciel FRL.

7.Zakończenie spotkania – przedstawiciel Sołectwa.

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając