23 kwietnia 2024

Spotkanie informacyjne

Hrubieszów

23 marca 2010 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się spotkanie informacyjne pod nazwą „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – jakie są możliwości w 2010 r.”

***

Organizatorem konferencji był Regionalny Ośrodek EFS w Zamościu przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.

Podczas spotkania zostały przedstawione konkursy planowane do ogłoszenia w roku 2010 w ramach priorytetów regionalnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wytyczne wymagane w aplikowaniu o środki z POKL ze szczególnym uwzględnieniem zasad horyzontalnych – w tym zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W czasie konferencji głos zabrali:
– Marian Gil – Kierownik Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu
– Magdalena Kurdzielewska – Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu
– Małgorzata Bocheńska, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
– Justyna Krawczyk, Damian Szaruga, Urząd Gminy w Trzeszczanach
– Józef Czerniak, Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu
– Monika Ożga, Aneta Środa, Gminny Ośrodek Kultury Dołhobyczów
– Anna Łukiewicz – Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu
– Jarosław Maluha – Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

zobacz zdjęcia »