Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych – „Ja też potrafię”

W dniu 14 listopada 2013 r. odbyła się realizacja projektu „Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych w stopniu głębokim – Ja też potrafię”. Uczestnikami zadania byli wychowankowie Zespołów Rewalidacyjno – Wychowawczych ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych z Dorohuska, Radzynia Podlaskiego, Międzyrzecza Podlaskiego i Hrubieszowa oraz dwie drużyny z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego z Zamościa.

Reklamy

Celem spotkania była chęć stworzenia dzieciom i młodzieży nowych doświadczeń poprzez zabawy ruchowe, twórczą ekspresję oraz integracje z rówieśnikami i opiekunami. Pokazaliśmy również, że dzieci z upośledzeniem intelektualnym w stopniu głębokim także potrafią aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. 
   

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem wszystkich uczestników oraz odśpiewaniem hymnu Ośrodka w Hrubieszowie pt: ,,Tacy jak my”, aby naszemu spotkaniu nadać rangę wielkiego przedsięwzięcia. Następnie każda z drużyn dokonała przedstawienia. W trakcie zadania uczestnicy wzięli udział w tańcu integracyjnym, podczas którego widać było po ich twarzy, że świetnie się bawili. Kolejnym punktem były konkurencje, które miały dwie formy: sportową i plastyczną. Zawodnicy zaprezentowali swoje zdolności oraz umiejętności ruchowe i manualne. Zabawa była uatrakcyjniona występem zespołu ,, Nokaut” oraz pojawieniem się Clownów. Za wytrwałość i spryt wszyscy uczestnicy otrzymali upominki a dodatkowo każdy zespół nagrodę w postaci magnetofonu.
   

Podczas przygotowań i wspólnej zabawy z wielkim zaangażowaniem pomagali Wolontariusze z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie oraz SOSW w Hrubieszowie, za co im bardzo dziękujemy. 

 
 
Zdjęcia
 
 
 
 
Stowarzyszenie Mamy Siebie