29 maja 2024

Spotkanie w sprawie hrubieszowskich podziemi

We wtorek 10 lutego 2015 r. w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone rewitalizacji hrubieszowskich podziemi.

 

W spotkani wzięli udział: burmistrz Tomasz Zając, poseł Marek Poznański, dyrektor muzeum Bartłomiej Bartecki oraz prezes PSS „Społem” Józef Mazurek i zastępca prezesa Tomasz Borsukiewicz.

Uczestnicy spotkania ustalili, że PSS „Społem” użyczy bezpłatnie Miastu Hrubieszów część podziemi będących w użytkowaniu Stowarzyszenia „Podziemny Hrubieszow”, które czasowo sprawowało nad nimi bezpośredni nadzór merytoryczny.

Ponadto ustalono, że Samorząd Miasta w momencie podpisania umowy wystąpi do Samorządu Województwa Lubelskiego o bezpłatne użyczenie części podziemi znajdujących się pod tzw. „Kozackim Rogiem” celem rozpoczęcia prac budowlanych, w wyniku których zostanie utworzone podziemne przejście od piwnic PSS „Społem” do skweru przed bankiem BGŻ w Hrubieszowie.

Zaplanowano też zorganizowanie w maju 2015 r. konferencji inauguracyjnej i promującej hrubieszowskie podziemia.

 

 

info: UM Hrubieszów

fot. UM Hrubieszów, SPH, LubieHrubie.pl