25 maja 2024

Spotkanie z autorem wystawy „Runo” – Januszem Kirenko

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza na spotkanie z autorem wystawy „Runo” – malarstwo – prof. dr hab. Januszem Kirenko, które odbędzie się 10 marca w HDK.

 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00.

Wystawę można oglądać w hoku HDK.

 

***

 

Prof. dr hab.Janusz Kirenko

Rodowity lublinianin. Stopień doktora nauk humanistyczny uzyskał w1988 roku, a doktora habilitowanego nauk humanistycznych w roku 1999.W czerwcu 2009 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Od 2005 roku jest kierownikiem Zakładu Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej. Przez cztery kadencje (od 2003 roku) pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki UMCS, a od września 2016 roku jest dziekanem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

W dorobku naukowym posiada 19 monografii autorskich i współautorskich oraz ok. 200 rozpraw i artykułów naukowych, raportów z badań, prac redakcyjnych, opracowań dydaktycznych w formie koncepcji kształcenia, planów i programów studiów oraz projektów praktycznych do wykorzystania w edukacji specjalnej i zdrowotnej oraz rehabilitacji.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i społeczną wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W 2008 roku otrzymał prestiżowy medal „Twórcy polskiej rehabilitacji”, przyznany przez kapitułę Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie rehabilitacji. Pozapracąnaukowo – dydaktycznąi działalnością społeczną zajmuje się malarstwem. Tworzy ikony, a ostatnio coraz częściej pejzaże, akwarele i abstrakcje (tzw. nieprzedstawiające). Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Pisał o nim w jednym z katalogów wystaw prof. dr hab. Stanisław Popek (psycholog, malarz, poeta): „Siłą życia naukowego i artystycznego okazały się zdolności intelektualne, uzdolnienia plastyczne i autentyczna pasja twórcza. Tworząc ikony daje nam siebie w najdoskonalszej postaci. W desce zaklęte są uczucia i marzenia tego głęboko czującego i myślącego człowieka”.

W 2007 roku debiutował tomikiem wierszy w konwencji haiku, pt. Nieodgadnione snu udręki, by w kolejnych latach opublikować: W drażliwości swej (2008), Takie tam, portrety, refleksje, impresje (2009), Pejzaż. W poszukiwaniu harmonii (2012). Jest autorem wspomnień pt. Chwila (2012).