Stanowisko Światowego Związku Żołnierzy AK w sprawie żądania zmiany nazwy ulicy Basaja w Hrubieszowie

Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zajął stanowisko w sprawie wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP o zmianę nazw ulic w Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim i skierował pismo do Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Reklamy

 

Poniżej uchwała Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w sprawie opinii o wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP o zmianę nazw ulic w Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim oraz pismo Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Posła na Sejm RP, Sławomira Zawiślaka, skierowane w przedmiotowej sprawie do Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

 


***


Zamość. 10.12. 2018 r.

 

Szanowna Pani Marta Majewska Burmistrz Miasta Hrubieszów

Mając na uwadze pojawiające się ostatnio na łamach lokalnej prasy artykuły oraz doniesienia medialne dotyczące tematu podniesionego przez Fundację Wolni Obywatele RP we wniosku skierowanym do Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim w sprawie zmiany nazwy ulicy honorującej osobę Stanisława Basaja ps. „Rys” w Hrubieszowie, jako Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, w załączeniu przesyłam uchwałę Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość stanowiącą odpowiedź Związku na ten rozmijający się z prawdą historyczną wniosek.

Powyższa uchwała, będąca stanowiskiem naszego Związku w tej kwestii, wyraża głębokie zaniepokojenie niniejszymi działaniami dlatego dodatkowo proszę Panią Burmistrz o przekazanie jej do wiadomości Przewodniczącej Rady Miasta Hrubieszów z sugestią o negatywne ustosunkowanie się do przedłożonej przez w/w Fundacje petycji.


Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu

mgr Sławomir Zawiślak***

 

Uchwala nr 1/12/2018

Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w sprawie opinii o wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP o zmianę nazw ulic w Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim.

§1

W nawiązaniu do informacji przekazanej przez media regionalne na temat skierowanego do Rad Miast Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP. dotyczącego zmiany nazw ulic Zenona Jachymka pseudonim „Wiktor” w Tomaszowie Lubelskim oraz Stanisława Basaja ps. „Ryś” w Hrubieszowie, Zarząd wyraża stanowczy protest wobec takiej formy negowania decyzji lokalnej społeczności Zamojszczyzny, która dla przypomnienia bohaterów walk o wolną Polskę i suwerenność Ojczyzny zdecydowała o nadaniu nazw ww. ulicom, negowanych przez ww. fundację, która takim postępowaniem potwierdza nieznajomość potwierdzonej m.in. przez IPN bohaterskiej działalności naszych, wspomnianych wyżej bohaterów.

§2

Zarząd apeluje do Przewodniczących, Radnych ww. Rad Miast, aby w przypadku otrzymania w.w wniosków, które w sposób ewidentny negują prawdę historyczną, o ich bezwzględne odrzucenie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

 

 

źródło: ŚZŻAK Okręg Zamość

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Domagają się zmiany nazwy ulicy Basaja. List do radnych Hrubieszowa