Stanowisko w SP nr 2 obsadzone

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. WOP w Hrubieszowie i Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie – protokół z wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. finansowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie i Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie.

W dniu 28 lipca 2009 r. komisja w składzie:
1. mgr Halina Kowalczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 – przewodnicząca
2. mgr Artur Dąbrowski – Dyrektor Gimnazjum nr 2 – z-ca przewodniczącego
3. mgr Mariusz Obszyński – główny księgowy – członek
4. Anna Naja – kierownik gospodarczo – administracyjny – członek
5. Wanda Kaniuga – sekretarz – członek
powołana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. WOP w Hrubieszowie i Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie nr 18/2009 z dnia 23.07.2009 r. dokonała wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. finansowych.

W wymaganym terminie do dnia 27 lipca 2009 r. ofertę złożyły 3 osoby. Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdziła, że wymagania formalne i konieczne określone w ogłoszeniu spełniły 2 osoby:
1. Monika Gieleta
2. Wojciech Grela

W dniu 30.07.2009 r. po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, biorąc pod uwagę zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. finansowych oraz posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatów komisja w głosowaniu jawnym wybrała ofertę Pani Moniki Gieleta.

Pani Monika Gieleta spełnia wszystkie wymagania konieczne, jak i dodatkowe, posiada również doświadczenie zawodowe na stanowisku, którego dotyczył konkurs.

Hrubieszow LubieHrubie 2009