18 lipca 2024

Stanowisko Zarządu UNII

Hrubieszów 20 marca 2006r.

Reklamy

STANOWISKO

Prezesa zarządu miejskiego klubu sportowego „Unia” Hrubieszów wobec podnoszonych ostatnio przez media spraw organizacyjno – finansowych klubu i przygotowania obiektów hosir do imprez sportowych.

Reklamy

br />MKS „Unia” jako stowarzyszenie sportowe szkoli i przygotowuje zawodników do rywalizacji sportowych w 4 – rech dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, podnoszenie ciężarów i lekka atletyka. Obecnie 11 – tu trenerów i instruktorów szkoli 195 sportowców.
Pracą Klubu kieruje 11 – sto osobowy Zarząd, którego kadencja trwa 2 lata.
Środki finansowe klubu na realizację celów statutowych pochodzą z następujących źródeł:
– wpływy ze składek członkowskich,
– wpływy ze sprzedaży biletów wstępu,
– dotacje celowe,
– dopłaty zawodników do zgrupowań,
– usługi transferowe,
– dobrowolne wpłaty na działalność poszczególnych sekcji,
– różne wpływy.
Na podstawie uchwał Zarządu MKS „Unia” w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych przedstawiam poniżej wykonanie kosztów za lata 2002 ÷ 2005. Należy tu zauważyć, że poprzednia kadencja Zarządu dotyczy lat 2002 i 2003, natomiast obecna 2004 i 2005r.

Wykonanie kosztów MKS „UNIA”

Reklamy

Rok 2002 = 69.095 zł
Rok 2003 = 90.102 zł

Rok 2004 = 112.467 zł
Rok 2005 = 113.521 zł

Z powyższego zestawienie wynika jednoznacznie, że w poprzedniej kadencji Zarządu Klubu wydatkowano środki w wysokości 159.197 zł a w obecnej 225.988 zł. Jest to wzrost o 42 %.

Oprócz środków finansowych MKS „Unia” na cele statutowe Klubu wydatkowane
są również środki z Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jako jednostki budżetowej gminy miejskiej Hrubieszów. Dotyczy to przede wszystkim wynagrodzeń trenerów, delegacji i przejazdów na zawody i mecze. W roku 2005 wydatki te wyniosły łącznie 117.765 zł.

Zestawienie poniesionych wydatków w 2005r. celem szkolenia zawodników poszczególnych sekcji sportowych zrzeszonych w klubie.

zestawienie >>

Bardzo ważną sprawą jest przegrupowanie z HOSiR do MKS „Unia” środków finansowych przeznaczonych na wynagradzanie trenerów.
Zarząd Klubu byłby wówczas pracodawcą dla trenerów. Stawiałby im konkretne cele i zadania oraz rozliczał z ich wykonania. Ten problem zamierzam zgłosić na najbliższym Walnym Zebraniu Klubu.

Dodatkowym źródłem finansowania Klubu są fundowane dla najlepszych sportowców stypendia sportowe. Budżet powiatu hrubieszowskiego rokrocznie na ten cel przeznacza środki w wysokości ponad 37.000 zł.

Często dyskutowanym obszarem w gronie ludzi związanych z hrubieszowskim sportem jest kwestia przygotowania obiektów do rozgrywek ligowych. Ta sfera jakże istotna dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników zawodów sportowych wymaga podejmowania działań zarówno prawnych jak i organizacyjnych. W imieniu Klubu administrowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych przy ul. Ciesielczuka zajmuje się powołana do tego celu jednostka budżetowa, jaką jest HOSiR, której zadaniem zgodnie z prawem przygotowanie boisk piłkarskich i uzyskanie stosownych zezwoleń od władz administracyjnych i Policji.

Na potwierdzenie przedstawionego powyżej tematu niech służy podpisane jeszcze w 2002r. porozumienie.

porozumienie >>

Dlatego też na dzień dzisiejszy to HOSiR odpowiada za przygotowanie stadionu do rozgrywek ligowych. Jestem przekonany, że odpowiednie władze spowodują, że mecze MKS „Unia” odbywać się będą na miejscowym stadionie.

Szanowni kibice, sportowcy, działacze! Przedstawiam pod szeroką dyskusję niektóre wątki ważkich spraw w celu wypracowania optymalnych i skutecznych rozwiązań. Rozwiązań, które pomogą naszemu Klubowi dobrze funkcjonować a także przynosić dumę i zadowolenie wszystkim ludziom związanym z hrubieszowskim sportem.

ze sportowym pozdrowieniem:
Zbigniew Dolecki
Prezes Zarządu MKS „Unia”