Staszic: Lekcja chemii z wykładowcą Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Staszica realizujący chemię w zakresie rozszerzonym oraz wszyscy zainteresowani nauką chemii, po raz kolejny mogli wziąć udział w akcji „Rok Zerowy z AGH”, w ramach podpisanego przez Zespół Szkół nr 2 porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie.

Reklamy

 

Są to kursy przygotowawcze na studia w AGH, w tym przygotowujące do egzaminu maturalnego z chemii. W zajęciach w bieżącym roku szkolnym uczestniczy 43 uczniów w tym z klasy Ib liceum – 20 uczniów i IIb – 23 uczniów. Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzi Anna Modzelewska.

Na zakończenie kursu w dniu 7 kwietnia odbyły się zajęcia w wymiarze 2 godzin dla każdej grupy prowadzone przez dr. inż. Agnieszkę Łącz, wykładowcę na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Tematem wykładu dla klasy pierwszej liceum była: „Klasyfikacja i charakter chemiczny związków nieorganicznych”, a klasy drugiej „Równowagi w roztworach wodnych elektrolitów”. Uczniowie z zainteresowaniem i dużym zaangażowaniem wysłuchali wykładów. Zajęcia  przyczyniły się do poszerzenia i usystematyzowania dotychczas zdobytej wiedzy, a praktyczne wskazówki udzielone przez prowadzącą zajęcia pozwoliły na szersze spojrzenie na chemię.

W podsumowaniu zajęć uczniowie dowiedzieli się, że dysponują rozległą wiedzą, potrafią wykazać się analitycznym myśleniem i dobrze działają zespołowo.

W czasie spotkania uczniowie otrzymali informacje dotyczące kierunków studiów jakie mogą podjąć na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz jak zdobyć „Diamentowy Indeks AGH”. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali książki zawierające zadania z poprzednich edycji olimpiad o „Diamentowy Indeks AGH”.

Uczniowie bardzo dobrze oceniają cykl zajęć: „Możliwość uczestnictwa w takich zajęciach daje nam uczniom szansę rozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, zobaczenia oraz wykonania wielu doświadczeń oraz rozwiązania nietypowych zadań. Wydawałoby się, że 30 godzin to mnóstwo czasu, ale minął on niespodziewanie szybko, w przyjemnej atmosferze, która towarzyszyła nam na każdym spotkaniu.” (jedna z wypowiedzi uczestników kursu). Wszyscy zgodnie deklarują chęć uczestnictwa w zajęciach w przyszłym roku szkolnym.

 

Zdjęcia:

http://staszic.pl/index.php/472-lekcja-chemii-z-wykladowca-akademii-gorniczo-hutniczej-w-krakowie

 

Opracowanie: Anna Modzelewska

źródło i fot. ZS nr 2