Staszic – Liceum Ogólnokształcące

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Staszic – Liceum Ogólnokształcące” przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie.

u>REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu „Staszic – Liceum Ogólnokształcące” jest:Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów, tel. 084 6963660.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum i liceum ZS Nr 2.

3. Konkurs trwa od 16.02.2009 do 12.03.2009 r.

4. Celem konkursu jest:

* pogłębienie wiedzy uczniów na temat ich szkoły,

* doskonalenie:

1. umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji na określony temat,
2. umiejętności informatycznych poprzez zastosowanie różnych technik.

5. W konkursie oceniany jest efekt pracy – prezentacja multimedialna wykonana przez jednego ucznia na temat jego szkoły.
6. Prezentacje multimedialne mają być przygotowane na podstawie zebranych i wyselekcjonowanych materiałów.
Zgłoszenia do konkursu prosimy składać do p. Arkadiusza Sali lub p. Anny Modzelewskiej.
7. Każda prezentacja konkursowa musi zawierać od 10 do 20 slajdów i być przygotowaną w jednym z następujących formatów: *.ppt , *.pps, *.sxi.
8. Prace konkursowe będą oceniane pod względem:
od strony merytorycznej:

* pomysłowego sposobu przedstawienia wiadomości dotyczących tematu pracy,
* dbałości o poprawność językową tekstów znajdujących się na slajdach konkursowych,
* zdjęcia, przytoczone cytaty muszą być wyraźnie zaznaczone i opatrzone danymi bibliograficznymi; tak samo należy potraktować informacje zaczerpnięte ze stron www,

* od strony technicznej: estetyki pracy – ilustracje, animacje, kolorystyka,
* stopnia trudności użytych technik, animacji.

9. Prace konkursowe należy składać do dnia 12 marca 2009 na nośniku CD do p. Arkadiusza Sali lub p. Anny Modzelewskiej.

Przewidziane są atrakcyjne nagrody i oceny z technologii informacyjnej i informatyki.

11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 16 marca 2009 przez:

* umieszczenie listy laureatów na stronie internetowej szkoły

12. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji Konkursowej.
13. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje szkolnej pracy konkursowej na stronach szkolnych oraz na nośniku CD z materiałami z konkursu.

Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez organizatora konkursu.

info
ZS nr 2

Hrubieszów LubieHrubie 2009