20 maja 2024

Staszic po raz 18 gościł młodzież z Izraela

W dniu 14.11.2013 r. Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie (Staszic) po raz 18 gościł młodzież z Izraela.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze. Oprócz 146 gości oraz równie licznej delegacji młodzieży LO im. St. Staszica wraz z dyrektorem – p. Alicją Borkowską uczestniczyli w nim przedstawiciele władz Miasta Hrubieszowa, wśród nich burmistrz – p. Tadeusz Garaj i zastępca burmistrza – p. Paweł Perelmuter.

Jak co roku spotkaliśmy się na cmentarzu żydowskim i mieliśmy okazję zobaczyć, w jaki sposób młodzi lidzie z Izraela celebrują modlitwą swoją tradycję. Przy „Ścianie Pamięci” zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

W tym roku nasze spotkanie wyglądało inaczej niż w latach poprzednich, gdyż nie rozegrano corocznego meczu koszykówki. Najważniejszą jednak różnicą była realizacja projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, w którym uczestniczyło po 30 uczniów z Polski i z Izraela. Koordynatorem przedsięwzięcia była p. Anna Czerw. Projekt w naszej szkole przebiegał pod czujnym okiem p. Sylwii Pabisiak-Zaprzały i p. Magdaleny Kamińskiej zgodnie z planem, wzbudzając same pozytywne emocje w uczniach polskich jak i izraelskich. Mieli oni okazję przekonać się, iż spotkanie dwóch narodów, ich kultur i tradycji, w naszych czasach nabiera wyjątkowego znaczenia. Istniejące jeszcze kilka lat temu, niewidzialne mury pomiędzy młodymi Polakami i odwiedzającymi nasz kraj Izraelczykami zostają pokonane poprzez entuzjazm nowego, młodego pokolenia, które chce budować nowy świat wyjątkowego dialogu. (szczegóły dotyczące projektu umieszczamy pod tekstem)

W tym samym czasie reszta przybyłych i naszych delegatów udała się na oficjalne spotkanie w Hrubieszowskim Domu Kultury. Był to czas poświęcony powitaniom wyrażonym w wystąpieniach pana burmistrza, przedstawicieli gości oraz uczniów naszej szkoły: Kai Kwiatkowskiej, Amandy Różańskiej, Anny Polikowskiej i Michała Jurkiewicza. Moment ten uświetniły występy młodzieży izraelskiej oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Poprowadzeniem części oficjalnej oraz tłumaczeniem bezpośrednich rozmów zajęły się p. Joanna Lis oraz p. Joanna Pudłowska. Następnie wszyscy udali się do auli szkolnej, gdzie przy poczęstunku można było się poznać i porozmawiać. Nasi goście, jak zawsze wykazali się niezwykłym poczuciem humoru i entuzjastyczną zabawą podczas wspólnych śpiewów.

Rozstaliśmy się  w bardzo miłym i radosnym nastroju, mając nadzieję, że zawarte nowe znajomości przetrwają długi czas, a kolejne spotkania będą równie udane.

 

Zdjęcia:

http://staszic.pl/?p=5721#more-5721

 

 

PROJEKT „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Projekt realizowany jest przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy MEN i realizuje on zobowiązania wynikające z umowy między Rządem RP a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Jego głównym założeniem jest organizacja spotkań i wymiany pomiędzy młodzieżą polską i izraelską.

Taka współpraca z Ministerstwem Edukacji Kultury i Sportu Izraela, Instytutem Polskim w Tel Avivie oraz Instytutem Yad Vashem, ma na celu przygotowanie nauczycieli z Polski i Izraela do organizacji i przebiegu wspólnych spotkań młodzieży w czasie ich przyjazdów do Polski. W związku z tym, co roku odbywają się szkolenia w Izraelu dla nauczycieli, będących odpowiedzialnymi za projekt. Tematyka seminarium skoncentrowana jest wokół kwestii zainteresowania młodych ludzi historią obu narodów z jej zawiłościami i jasnymi kartami. Na seminarium omawiane są również sprawy metodologii pracy z młodymi Izraelczykami i Polakami w czasie wspólnych spotkań. Ponadto, program wyposażał uczestników seminarium w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauczania o historii i kulturze mniejszości żydowskiej w Polsce oraz historii Holokaustu i jego skutkach. Do tej pory przeszkolono ok. 209 nauczycieli z Polski i Izraela, spotkało się 17 tys. młodzieży a 10 polskich szkół w ramach współpracy wyjechało z rewizytą do szkoły partnerskiej w  Izraelu.

Koordynatorem projektu, który w czerwcu bieżącego roku uczestniczył w 2-tygodniowym szkoleniu w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie była p. Anna Czerw. Jako szkoła partnerska do realizacji projektu zostało wybrane liceum Kiriat Sharet z Holonu, którego grupę młodzieży koordynowała p. Michal Levi. W projekcie, który odbył się w naszej szkole 14.11.2013 wzięli udział uczniowie z Izraela oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie. Jeszcze w trakcie seminarium w Izraelu koordynatorzy opracowali przebieg spotkania w Polsce, który zakładał 3 główne punkty:

  1. integracja grupy poprzez wspólne zabawy, tańce, gry i prezentacje,
  2. zajęcia warsztatowe realizowanych w oparciu o wybrany scenariusz z przygotowywanej publikacji polsko- hebrajskiej „Zachować pamięć”,
  3. aktywność np. wspólne uroczystości przy polsko-żydowskich miejscach pamięci.

Projekt w naszej szkole przebiegł zgodnie z planem, wzbudzając same pozytywne emocje w uczniach polskich jak i izraelskich. Mieli oni okazję przekonać się, iż spotkanie dwóch narodów, ich kultur i tradycji, w naszych czasach nabiera wyjątkowego znaczenia. Istniejące jeszcze kilka lat temu, niewidzialne mury pomiędzy młodymi Polakami i odwiedzającymi nasz kraj Izraelczykami zostają pokonane poprzez entuzjazm nowego, młodego pokolenia, które chce budować nowy świat wyjątkowego dialogu.

 

Info i fot. ZS nr 2