Oświadczenie Burmistrza Miasta: Spot klubu radnych „W jedności siła” to stek bzdur i kłamstw!

W związku z zamieszczeniem na portalu LubieHrubie przez klub radnych „W jedności siła” spotu filmowego mającego za cel zdyskredytowania mojej osoby w oczach mieszkańców stanowczo oświadczam:

Reklamy

 

Oświadczenie Burmistrza Miasta:

W związku z zamieszczeniem na portalu LubieHrubie przez klub radnych „W jedności siła” spotu filmowego mającego za cel zdyskredytowania mojej osoby w oczach mieszkańców stanowczo oświadczam:

Reklamy

Przedstawiony materiał filmowy to stek bzdur i kłamstw nie mający nic wspólnego ze stanem faktycznym. Ileż hipokryzji wykazali radni przedstawiając tak tendencyjny materiał jako wizerunek naszego miasta. Nie zdają sobie sprawy ile szkody wyrządzili naszemu miastu wysyłając w przestrzeń publiczną  taką „wizytówkę”. Jestem przekonany, że mieszkańcy na co dzień widzą jak zmienia się nasze miasto i żaden paszkwil nie będzie miał wpływu na ich ocenę.

   Natomiast mogą być wprowadzeni w błąd inni czytelnicy portalu internetowego w Polsce, a nawet poza jej granicami, dla których Hrubieszów będzie się kojarzył z wyemitowanym oszczerczym materiałem.

       Czy w imię partykularnych interesów części radnych można kłaść na szalę dobro miasta?

       Czy przedstawiony materiał filmowy ma być „wizytówką” Hrubieszowa?

    Stanowczo zaprzeczam i protestuję przeciw takim metodom działania. Radni jeszcze raz wykazali się skrajną nieodpowiedzialnością przedstawiając tak zmanipulowany, fałszywy wizerunek naszego miasta.

   Nie zamierzam na portalu szerzej informować o stanie faktycznym moich dokonań, taka informacja zostanie doręczona Państwu poprzez ulotkę.

     Niech poniższe zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji budżetu w ostatnich siedmiu latach oraz załączone zdjęcia ważniejszych zadań inwestycyjnych będą przyczynkiem do analizy i porównania z przedstawionym materiałem filmowym.

       Hrubieszów był, jest i będzie na zawsze również moim miastem.

 

Burmistrz Miasta

Tadeusz Garaj

 

 

Wydatki inwestycyjne i wskaźnik wydatków w stosunku do dochodu

Lata

Wysokość

 

dochodów               wydatków

Wydatki inwestycyjne

Wskaźnik wydatków inwestycyjnych

KADENCJA    2006 – 2010

2007

  33 783 154         33 455 387

  3 670 184

10,86%

2008

  35 682 529         35 313 099

  3 938 015

11,03%

2009

  35 850 543         33 013 776

 4 326 560

12,06%

2010

  38 696 166         45 472 431

10 166 301

22,27%

Razem

144 012 392       147 254 693

22 101 060

 śr. 14,05 %

 

Lata

Wysokość

dochodów             wydatków

Wydatki inwestycyjne

Wskaźnik wydatków inwestycyjnych

KADENCJA    2010 – 2014

2011

  49 075 462       60 083 851

   18 524 525

37,74% 

2012

  46 005 057       48 689 598

    7 446 229

16,18%

2013

  60 434 114       58 363 014

   10 616 546

17,57%

Razem za 3

lata

155 171 830     167 142 463

   36 587 300

 śr. 23,83%

 


Stan zadłużenia i wskaźnik zadłużeń

 

Lata

Stan zadłużenia na dzień

Kwota zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia

KADENCJA    2006 – 2010

2007

31.12.2007 r

  5 636 000

16,68%

2008

31.12.2008 r

   6 000 941

16,81%

2009

31.12.2009 r

   5 692 521

14,75%

2010

31.12.2010 r

  13 649 101

35,27%

KADENCJA 2010 – 2014

2011

31.12.2011 r

  22 330 700

45,49 %

2012

31.12.2012 r

  23 450 900

50,97 %

2013

31.12.2013 r

   21 664 525

35,85%

 


Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje i projekty

 

Lata

Wysokość pozyskanych środków

 

Kadencja 2006 – 2010

 

2007

                                    411 676

2008

                                    187 289

2009

                                    695 964

2010

                                 2 244 152

Razem

                                 3 539 081

 

 

Kadencja 2010 – 2014

2011

                                  9 217 898

2012

                                 4 401 051

2013

 (dane za 3 kwartały) 8 743 670

 

Razem za 3 lata

                                22 362 619

 

 

 

Źródła finansowania:

Program Współpracy Polska – Białoruś – Ukraina

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Samorząd Województwa Lubelskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bank Gospodarstwa Krajowego – „ Fundusz Dopłat”