23 maja 2024

Staszic: Wycieczka śladami hrubieszowskich Żydów

W piątek, 23 maja, Zespół Szkół nr 2 miał okazję zaprezentować Hrubieszów z zupełnie innej perspektywy. Poprowadziliśmy zaproszonych gości ulicami (i uliczkami!) miasta zamieszkanymi przed drugą wojną światową przez społeczność żydowską.

Opowiadaliśmy o codziennym życiu Żydów, o ich kulturze, religii, o zgodnym sąsiedztwie katolików, prawosławnych oraz wyznawców judaizmu. Przypomnieliśmy sylwetki znanych w kraju i za granicą, pochodzących z Hrubieszowa osób pochodzenia żydowskiego. Narracji towarzyszyły rekwizyty i plansze. Recytowaliśmy fragmenty utworów Leśmiana i Słonimskiego. Wspomnieliśmy również o Polakach, którzy ratowali Żydów w czasie wojny, oraz o współczesnych, przyjacielskich wizytach młodych Izraelitów w naszej szkole. Na ostatnim przystanku czekały na wszystkich tradycyjne ciasteczka przygotowane przez nas własnoręcznie.

Głos zabrali zaproszeni goście: pan Kazimierz Łukiewicz podzielił się swoimi wspomnieniami związanymi z renowacją cmentarza żydowskiego, a pan Paweł Perelmuter podsumował całość i pogratulował nam zaangażowania.

Chcemy serdecznie podziękować osobom, które pomogły w przygotowaniu i organizacji wycieczki: księżom z parafii św. Mikołaja za nagłośnienie, panu Dariuszowi Krawczukowi za zdjęcia, panu Łukaszowi Krawczykowi za cenne informacje, panu Bartłomiejowi Barteckiemu za udział w jednym z warsztatów oraz edukatorkom Forum Dialogu: pani Małgorzacie Nowickiej i pani Katarzynie Pietrzak za owocne spotkania warsztatowe.

Na zakończenie słowa podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników wycieczki, którzy cierpliwie przez dwie godziny wraz z nami odkrywali dawny Hrubieszów.

 

Zdjęcia »

 

Uczestnicy warsztatów Forum Dialogu