Staszicowskie Zaduszki: Wincenty Piątak, Zygmunt Drewnik

17 listopada w auli Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie (Staszic) odbyły się tradycyjne na Staszicowskie Zaduszki. W tym roku poświęcone one były Wincentemu Piątakowi i Zygmuntowi Drewnikowi – wieloletnim nauczycielom Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Stowarzyszenie „Staszic” zgromadziło Absolwentów, Sympatyków i Przyjaciół naszej szkoły, aby wspólnie spędzić czas – wspominając. 17 listopada br. uczestniczyliśmy w czwartym już, cyklicznym, spotkaniu pt. STASZICOWSKIE ZADUSZKI.

Tenże wspomnieniowy wieczór poświęcony był Panom: Wincentemu Piątakowi i Zygmuntowi Drewnikowi – wieloletnim nauczycielom naszej szkoły, regionalistom. Dzięki ich pasjom i zainteresowaniom powstało wiele publikacji na temat naszej Małej Ojczyzny. Tworzyli i dokumentowali historię szkoły, Hrubieszowa, regionu – gromadząc źródła wiedzy dla przyszłych pokoleń.

Reklamy

Spotkanie uświetnili swoją obecnością Członkowie Rodzin PP. Drewników i PP. Piątaków.

We wspomnieniowy nastrój przeniosła wszystkich zebranych absolwentka Staszica, członkini stowarzyszenia – pani Łucja Watras. Przygotowany przez nią program artystyczny, w wykonaniu uczniów naszej szkoły (Agata Bartnik, Małgorzata Borkowska, Katarzyna Cencelewicz, Maciej Dobrowolski, Maria Łyko, Karolina Marchlewska, Agnieszka Ożóg, Katarzyna Szlonzak, Aleksandra Trześniowska, Michał Żaroffe) został skomponowany z fragmentów prac autorstwa osób wspominanych w czasie spotkania oraz innych twórców sławiących naszą ziemię (Kazimiera Wiśniewska, Liliana Buczyńska). Malowniczy folklor pojawiający się także w stroju i piosenkach odzwierciedlał pasje pana Drewnika i pana Piątaka – pasjonatów i miłośników miejsca, w którym przyszło im spędzić większość swojego życia.

Atmosfera spotkania, słodkości, wspólnie wypita herbata były okazją do refleksji, ale także do rozmów z dawno widzianymi kolegami, znajomymi, przyjaciółmi. Pomimo ogólnego wydźwięku powagi i zadumy znalazł się także czas na żarty, bo one także wypełniały wspomnienia, które pozostawili po sobie zasłużeni dla szkoły i całego regionu nauczyciele.

Głos zabrali przedstawiciele rodziny pana Drewnika – córka i synowa, dawni uczniowie i wychowankowie: pani Helena Bojarczuk, pan Stanisław Pilipczuk, pan Marek Daca, którzy z uśmiechem ale i łzą wzruszenia opowiadali o kółku geograficznym, wycieczkach krajoznawczych, zespole pieśni i tańca ludowego, meczach siatkówki i tajemniczym grubym zeszycie zwanym przez uczniów „vademecum Drewnika”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za poświęcony czas i uwagę. Cieszymy się Państwa obecnością i doceniamy zaangażowanie. Mamy nadzieję na niejeden jeszcze wspólny wieczór.


ZS nr 2