18 kwietnia 2024

Stawiam na samodzielność

Na zakończenie realizacji projektu „Stawiam na samodzielność”, zadania finansowanego przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odbyła się konferencja, w której wzięli udział wszystkie zakwalifikowane osoby, mieszkańcy dwóch powiatów: hrubieszowskiego i zamojskiego, rodzice naszych wychowanków, osoby prowadzące zajęcia oraz zaproszeni goście.

Na początku głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Agata Malon, która powitała wszystkich zebranych, przedstawiła cele realizowanego projektu oraz jakie dzięki temu zadaniu zostały osiągnięte rezultaty. Wspomniała, że współczesny świat wymaga od człowieka aktywności, wiedzy i umiejętności w dostosowywaniu się do zmian tak szybko w nim zachodzących.

Natomiast osoby niepełnosprawne intelektualnie w swych ograniczeniach napotykają na duże utrudnienia. Ich dysfunkcje obejmują proces pamięci, koncentracji, myślenia, aktywnego słuchania i komunikowania się. Poprzez udział w zajęciach prowadzący starali się wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Uczestnicy mogli skorzystać z udziału w następujących zajęciach:
– rozwijających umiejętności życiowe,
– usprawniających koordynację psychoruchową (terapia tańcem i rytmem),
– rozwijających umiejętność sprawnego komunikowania się z otoczeniem:
* zajęcia specjalistyczne metodą A.Tomatisa,
* zajęcia terapeutyczne metodą EEG – Biofeedback,
* Makaton.

Następnie osoby prowadzące zajęcia przestawiły efekty swojej pracy, podczas prezentacji, na której każdy z uczestników mógł zobaczyć siebie (foto relacja) jak pracował podczas warsztatów i co tygodniowych spotkań. Podczas konferencji mogliśmy podziwiać uczestników zajęć terapii tańcem i rytmem, którzy zaprezentowali jeden z układów choreograficznych oraz efekty pracy uczestników zajęć rozwijających umiejętności życiowe, ich własnoręcznie przygotowane potrawy, które każdy mógł skosztować na zakończenie konferencji. Ponadto każdy uczestnik otrzymał upominek i zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.

Jeszcze raz pragniemy podziękować naszym ofiarodawcom, bo bez wsparcia finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, realizacja tego zadania nie byłaby możliwa.

Serdecznie dziękujemy, w imieniu rodziców, organizatorów, ale przede wszystkim naszych uczestników.

***

Zdjęcia »

Stowarzyszenie Mamy Siebie