19 maja 2024

Zainteresowanie kupnem akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Niemal 70% osób uprawnionych, czyli ponad 12 tys. pracowników i plantatorów buraków cukrowych, w tym z województwa lubelskiego, złożyło wnioski o pożyczkę na akcje Krajowej Spółki Cukrowej S.A., które są dostępne w transzy preferencyjnej. Zapisy na akcje rozpoczną się 20 grudnia 2011 r. i potrwają 3 miesiące.

Oferta akcji KSC S.A. zbywanych przez Skarb Państwa została podzielona na dwie transze: preferencyjną, ze wsparciem Spółki w postaci pożyczki na pierwszą ratę, i standardową, w której uprawnieni zapłacą za akcje z własnych środków. W obu transzach cena za jedną akcję wynosi 1,60 zł.

– Liczba złożonych wniosków o pożyczkę potwierdza bardzo duże zainteresowanie publiczną ofertą akcji naszej Spółki wśród pracowników i plantatorów. Jest również oznaką zaufania do Spółki i przekonania o jej dobrych perspektywach – mówi Marcin Kulicki, prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Zapisy na akcje rozpoczynają się 20 grudnia 2011 r. i potrwają do 20 marca 2012 r. Osoby uprawnione, które otrzymają wsparcie ze strony Spółki w formie pożyczki, będą mogły również skorzystać z pomocy pełnomocnika – pracownika Spółki, który zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z zakupem akcji.

Pozostałe osoby uprawnione będą mogły złożyć zapisy na akcje w wyznaczonych Punktach Przyjmowania Zleceń (PPZ) zlokalizowanych w Oddziałach PKO Banku Polskiego lub Punktach Obsługi Klientów (POK) Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w pobliżu siedzib oddziałów Spółki. Pełna lista tych placówek będzie dostępna jeszcze przed rozpoczęciem zapisów, m.in. na stronie internetowej Spółki: www.polski-cukier.pl oraz oferującego: www.dm.pkobp.pl.

O Krajowej Spółce Cukrowej S.A.:

KSC S.A. jest największym producentem i sprzedawcą cukru w Polsce (niemal 40-proc. udział w rynku). Funkcjonuje jako jednolity ogólnopolski koncern, w którego skład wchodzi 7 cukrowni zlokalizowanych w 5 województwach. Cukrownie te przerabiają rocznie ok. 4 mln ton buraków, dostarczanych przez ok. 17 tys. plantatorów, gospodarujących na 78 tys. hektarów. Na terenie województwa lubelskiego, spółka ma 2 cukrownie: Krasnystaw i Werbkowice.

Głównym produktem wytwarzanym przez Spółkę jest cukier biały, sprzedawany głównie dwóm grupom odbiorców. Pierwszą są polscy i zagraniczni odbiorcy przemysłowi, z którymi KSC S.A. stabilnie współpracuje od wielu lat. Do drugiej grupy należą klienci detaliczni – Spółka jest właścicielem jednej z najlepiej rozpoznawalnych marek cukru na rynku detalicznym „Polski Cukier”.

W ramach grupy kapitałowej KSC S.A. produkuje i sprzedaje również m.in. melas, cukierki, wysłodki buraczane oraz energię elektryczną i cieplną.

Strategia Spółki zakłada utrzymanie pozycji lidera w kraju i wzmocnienie pozycji rynkowej w regionie Europy Centralnej. Realizując ten cel KSC S.A. przejęła na początku br. cukrownię w Mołdawii.

W ostatnim roku obrotowym (2009/2010) przychody wyniosły ponad 1,5 mld zł, zysk operacyjny ok. 255 mln zł, a zysk netto 188 mln zł, co pozwoliło na wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 89 mln zł.

Po I półroczu 2010/2011 przychody Spółki równe były ok. 963,4 mln zł, zysk operacyjny 187,6 mln zł, a zysk netto 141,2 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Sylwia Kalska
Zastępca Dyrektora Biura Zarządu ds. Komunikacji Społecznej
sylwia.kalska@polski-cukier.pl
Tel.: +48 22 550 55 35 / 661 604 828

Piotr Wojtaszek
NBS Communications
pwojtaszek@nbs.com.pl
Tel.: 22 826 74 18 / 500 202 355
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Krajowa Spółka Cukrowa S.A. („Spółka”).
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o ofercie publicznej jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 września 2011 r., opublikowany w dniu 20 września 2011 r. w formie elektronicznej na stronach internetowych Spółki (www.polski-cukier.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.