20 maja 2024

„Strzelec” Hrubieszów ogłasza nabór

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, sprawdzić się, poprawić swoją kondycję, poznać żołnierskie życie, założyć mundur wojskowy, kultywować tradycje oręża polskiego, przeżyć prawdziwą przygodę. Zapraszamy!

***

KIM JESTEŚMY?

Związek Strzelecki „Strzelec” – Organizacja Społeczno-Wychowawcza jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży polskiej – kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego, zrzeszająca młodych ludzi pragnących poznać smak życia wojskowego, przeżyć przygodę, uczyć się pracy w zespole i sprawdzenia własnych granic wytrzymałości, a potem ich przekraczania. Jednostka Strzelecka 2020 w Hrubieszowie jest jednostką zrzeszoną w strukturach Z.S. „Strzelec” O.S-W.

SZKOLENIE

Szkolenie w naszej jednostce opiera się na programie szkolenia strzelców ZS”STRZELEC” OSW. W miarę posiadanych umiejętności, sprzętu i pomocy Wojska, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, LOK, oraz osób cywilnych, które mogą pomóc nam w jakikolwiek sposób, staramy się szkolić jak najbardziej profesjonalnie i nauczyć się jak najwięcej.

KTO MOŻE DO NAS DOŁĄCZYĆ?

Każdy, kto spełnia niżej wymienione kryteria ma na wstępie procesu rekrutacji już duży plus, musisz przejść jeszcze nasza „selekcje” i poprzeć swoją chęć przyłączenia się do nas jak najlepszymi argumentami podczas rozmowy wstępnej. Jest także granica wiekowa – min. 15 lat!

PO CO TA SELEKCJA?

Selekcja ma za zadanie wykluczyć ludzi, którzy przyszli do nas, „bo fajna dziewczyna/chłopak do nas należy” lub „a pójdę się pośmieje”. Jeśli kierują tobą takie lub podobne argumenty zrezygnuj na wstępie, nie przychodź i nie zajmuj naszego cennego czasu, bo i tak odpadniesz. Możliwe, że wielu z was się obawia, że po prostu nie przejdzie rozmowy lub selekcji. U nas, jedna z podstawowych zasad jest wiara w siebie. Jeśli naprawdę interesujesz się tym, czym zajmuje się „STRZELEC” i droga jest ci nasza Ojczyzna, jedyna rzeczą, jakiej się musisz obawiać jest selekcja.

A CO PO SELEKCJI?

Realizujemy postawione sobie zadania:

– działamy na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania w myśl najważniejszego prawa strzeleckiego „Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najważniejszym prawem strzeleckim” – wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego życia w zespole i podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży

– przygotowujemy się do sytuacji kryzysowych, aby w razie konieczności stanąć w obronie ojczyzny w myśl prawa strzeleckiego „Strzelec służy Rzeczpospolitej i jest dla niej gotów do wszelkich poświęceń, jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej”, co nie oznacza tylko stanu wojny, ale również klęsk żywiołowych lub innych sytuacji nadzwyczajnych,a przede wszystkim w codziennym życiu pokonywanie własnych słabości.

– przygotowanie młodzieży do służby w Wojsku Polskim oraz wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym.

-zapoznawanie z przygodą, jaką jest życie i praca związana z „mundurem” – wojskowym, policyjnym, straży granicznej lub każdym innym.

Osiągamy to poprzez:

-cotygodniowe spotkania, na których szkolimy się w szeroko rozumianej taktyce walki.

– organizację obozów – marszów i rajdów strzeleckich, na których odbywają się szkolenia dla drużyn Związku w zakresie topografii terenowej, (dzienne i nocne manewry pododdziałów w terenie), nauki strzelania z broni sportowej oraz wielu zajęć specjalistycznych.

– realizację regulaminów wewnętrznych Związku Strzeleckiego „Strzelec”-OSW

-zdobywanie i szlifowanie posiadanej wiedzy w specjalistycznych kursach

– stałą działalność w poszczególnych Jednostkach (szkolenie obywatelskie, kształcenie kadry instruktorskiej, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów z zakresu szkolenia wojskowego i obrony cywilnej).

– udział w obchodach i uroczystościach narodowych, współpracę ze stowarzyszeniami kombatanckimi oraz grupami rekonstrukcji historycznej.

Wymagania:

– Chęci,
– Niekaralność,
– Ukończone 15 lat,
– Dobry Stan Zdrowia,
– Obywatelstwo Polskie,
– Zgoda Rodziców (dla osób niepełnoletnich).

***

Kontakt:

Dowódca JS 2020 Druż. Jakub Zachaj:
e-mail: easy313@wp.pl

gg: 510233

Strzelec – Łukasz Słupski:
e-mail: delta12@onet.eu

gg: 4337253

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ZS „Strzelec” wejdź na
www.js2020.prv.pl >>
lub
www.strzelec.tomaszow.info >>

Opracował – mak