20 maja 2024

Stypendia Burmistrza Miasta Hrubieszowa wręczone

18 czerwca w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie uczniom hrubieszowskich szkół stypendiów jednorazowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu za rok szkolny 2018/2019.

 

Stypendia wręczyli Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Naja.

Wyróżnienie w postaci stypendiów o łącznej kwocie 15 000 zł otrzymało 44 uczniów. Łącznie wpłynęło 97 wniosków od szkół, klubów sportowych i innych podmiotów.

Stypendia wręczyły Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Naja.

Zakończeniem uroczystości był słodki poczęstunek dla wszystkich przybyłych osób.

 

(fot. lubiehrubie.pl)