Sukcesy młodych matematyków z hrubieszowskiego Staszica

Uczniowie hrubieszowskiego Staszica wzięli udział w drużynowym Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez Granic”.

Reklamy

 

Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques Sans Frontières (Matematyka Bez Granic) – Polska”, w roku szkolnym 2019/2020 ma już XXXI edycję, organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. Polscy uczniowie uczestniczą w tych zawodach po raz dwudziesty ósmy, a uczniowie hrubieszowskiego Staszica po raz drugi!

Celem konkursu „Matematyka Bez Granic” jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi. Wszyscy uczniowie, we wszystkich krajach rozwiązują te same zadania. Konkurs ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej. 

Reklamy

Zachęceni ubiegłorocznymi sukcesami dwóch klas, w tym roku szkolnym zgłosiliśmy udział czterech klas: 1a3 mat-fiz (3-letnie LO), 1a mat-fiz (4-letnie LO), 1b biol-chem (4-letnie LO), 1c3 ekonom (3-letnie LO).

W bieżącym roku szkolnym do konkursu w kategorii „Liceum i technikum” przystąpili uczniowie z 524 klas z 124 szkół w całej Polsce.

W  drużynowej rywalizacji doskonale wypadła klasa Ia3, zajmując pierwsze miejsce w województwie lubelskim i 6 miejsce w kraju. Klasa Ia4 uplasowała sie na 6 miejscu w województwie i 17 w kraju.

W Staszicu matematyka od zawsze utrzymuje się na wysokim poziomie. Nie dziwi więc, że wszystkie klasy, które przystąpiły do konkursu, odniosły tak spektakularny sukces. Uczniowie przygotowywani przez swoich matematyków (1a3 i 1a – p. Marek Krasiński, 1b – p. Barbara Brzezicka, 1c3 – p. Jarosław Grzeszczuk) reprezentowali szkołę w swojej kategorii wiekowej. Część uczniów z kl. 1a3 i 1c3 to ubiegłoroczni zdobywcy 1 miejsca w województwie i 6 miejsca w Polsce w tym samym konkursie, gdy startowali jeszcze jako gimnazjaliści Staszica. Uczestnicy musieli rozwiązać 13 skomplikowanych zadań wymagających gruntownej wiedzy z zakresu matematyki, wykazując się przy tym umiejętnościami analizy, logicznego myślenia i pracy zespołowej. Dodatkowym utrudnieniem było opisanie jednego z zadań w języku angielskim, z czym także uczniowie poradzili sobie doskonale. Wynik drużyny w dużym stopniu zależy umiejętności współdziałania, podziału ról w zespole i zaangażowania wszystkich uczestników. Konkurs był z pewnością dla uczniów ciekawym doświadczeniem na drodze do wiedzy i okazją do integracji zespołów klasowych.

Dodatkowym sukcesem mogą pochwalić się Tomasz Budzyński i Mikołaj Folusz, którzy uzyskali wyróżnienie w tegorocznym konkursie „Kangur Matematyczny”.


info i fot.: LO Staszic