Święto Policji 2010

Hrubieszów

Reklamy

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż”…

Tak brzmiały słowa historycznej już dziś przysięgi, które przed dziewięćdziesięciu jeden laty wypowiadali pierwsi polscy stróże prawa, wstępując w szeregi Policji Państwowej. Nową formację powołano na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy RP 24 lipca 1919 r. Z tą chwilą wszelkie jednostki milicji, policji komunalnej oraz straże przestały istnieć. Nowa formacja, zgodnie z zapisem ustawowym, była organem wykonawczym władz państwowych oraz samorządowych odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

Wojewódzkie 91 Obchody Święta Policji rozpoczęły się w hrubieszowie 17 lipca o godz. 11.00 od uroczystej Mszy Świętej w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mszę w intencji policjantów celebrował ks. bp Wacław Depo, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Podczas odprawionej liturgii dziękczynnej Ksiądz biskup podziękował funkcjonariuszom za ich włożony trud i poświęcenie w wykonywaniu obowiązków dla dobra narodu.

FILM 1 »

FILM 2 »

W intencji funkcjonariuszy modlili się także zgromadzeni w murach Archikatedry przedstawiciele Policji, władz rządowych i samorządowych, zagranicznych delegacji z Ukrainy i Białorusi, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz mieszkańcy miasta.

Główne uroczystości odbyły się przy Hrubieszowskim Domu Kultury oraz w parku „Solidarności”.

Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz Działo powitał zgromadzonych gości, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Wśród nich m.in. parlamentarzystów, Pana Stanisława Żmijana Posła na Sejm RP, Pana insp. Andrzeja Trelę – zastępcę Komendanta Głównego Policji, Panią Henrykę Strojanowską – Wicewojewodę Lubelskiego, Pana Krzysztofa Hetmana Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Pana Krzysztofa Grabczuka – Marszałka Województwa Lubelskiego oraz wielu innych znamienitych gości.

Podczas obchodów 91-lecia powstania Policji Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie otrzymała sztandar. Z rąk zastępcy KGP – insp. Andrzeja Treli sztandar odebrał z zachowaniem ceremoniału Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie mł. insp. Krzysztof Bartosiewicz.

Sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji w imieniu mieszkańców powiatu. Otrzymanie sztandaru to symbol poparcia i zaufania społecznego, jest to niewątpliwie wyjątkowy dowód zaufania dla policjantów i uznanie dla ich ciężkiej służby.

Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz Działo podziękował wszystkim policjantom za codzienny trud i pełne zaangażowanie w służbę, życzył również wytrwałości w realizacji zawodowego powołania.

Podczas trwania uroczystości zostały wręczone Krzyże Zasługi za Dzielność oraz złote, srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Policji. Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz Działo odznaczony został Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa.”

Natomiast Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Henryk Rudnik za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji odznaczony został Medalem „Za Zasługi dla Policji”.

Wręczone zostały także nominacje na wyższe stopnie policyjne. W korpusie oficerów starszych awansowano łącznie 61 osób. W korpusie aspirantów 289 funkcjonariuszy awansowano do stopnia mł.asp.

Słowa uznania dla stróżów prawa wyraziła także Wicewojewoda Lubelski – Pani Henryka Strojanowska, która podziękowała funkcjonariuszom za dobrą pracę oraz gratulowała tego, że dzięki policjantom mieszkańcy lubelszczyzny czują się bezpiecznie. Doceniła także pomoc i wysiłek policjantów w czasie pomocy powodzianom.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, w parku „Solidarności” oraz na scenie przed HDK rozpoczął się festyn policyjny. Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji, wiele konkursów i zabaw. Na scenie można było zobaczyć występy zespołów dziecięcych, prezentacje zbiorów historycznych, prezentacje maskotek policyjnych oraz sprzętu policyjnego.

Ponadto można było oznakować rowery, odwiedzić strzelnicę, a także zobaczyć jak policyjni eksperci sporządzają karty daktyloskopijne.

Na scenie wystąpili:
– ORKIESTRA REPREZENTACYJNA KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI
– chór „KRYSZTAŁ” z Ukrainy
– sekcja KARATE z Lublina
– sekcja SUMO z Lublina
– Zespół „FLAME”
– Zespół MAGNETIC
– Zespół Tańca Nowoczesnego HDK
– Jakub Jaros, Maria Łyko, Agata Buta, Wiktoria Ciesielczuk, Flavia Cundari, Katarzyna Szlązak, Martyna Temporowicz
– Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej
– zespół „SKRZYPEK BAND”
– zesp „LECHICI”

Gwiazdą wieczoru była grupa VOX, któremu na scenie towarzyszył hrubieszowski zespół LECHICI.

***

Źródło: KWP Lublin

GALERIA »

GALERIA 2 »