Święto Służby Więziennej w hrubieszowskim zakładzie karnym

5 marca 2020 r. na terenie hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej odbyła się uroczystość z okazji Święta Służby Więziennej.

Reklamy


Czas awansów i wyróżnień

Tegoroczne obchody święta Służby Więziennej przypadły w 101 rocznicę powołania więziennictwa. Na zaproszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie przybyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz duchowieństwa. Podczas uroczystości brązową odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” otrzymali: Pani Justyna Piwkowska – specjalista ds. obsługi sekretariatu, mł. insp. Ryszard Wasiak – p.o Komendanta KPP w Hrubieszowie oraz ppłk SG Dariusz Łopocki – Komendant PSG w Hrubieszowie. Akty nadania wyższych stopni służbowych w korpusie podoficerskim otrzymało 8 funkcjonariuszy.

Święto Służby Więziennej to również okazja do złożenia podziękowań za codzienną, bardzo trudną służbę nie tylko samym funkcjonariuszom, ale też ich bliskim, którzy na co dzień im towarzyszą i wspierają.


101 lat Więziennictwa

7 i 8 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną. Święto Służby Więziennej na dzień 8 lutego zostało ustanowione mocą ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. na pamiątkę uchwalenia Dekretu regulującego organizację więziennictwa w 1919 r.

 

opracował: ppor. Adrian Małecki, fot. ZK Hrubieszów

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Honorowy Zasłużony Dawca Krwi z hrubieszowskiego Zakładu Karnego

WIADOMOŚCI – Pożegnanie dyrektora hrubieszowskiego Zakładu Karnego