30 maja 2024

Święto Służby Więziennej w hrubieszowskim Zakładzie Karnym

Od roku 2011 roku, 8 lutego obchodzone jest święto Służby Więziennej. Z tej okazji w dniu 14 lutego 2018 r. w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyła się uroczystość, w trakcie której zostały wręczone odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, akty nadania wyższych stopni służbowych oraz odznaki „Semper Paratus”.

 

Awanse i odznaczenia

Podczas uroczystości wyższe stopnie służbowe z rąk Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie płk. Włodzimierza Jacka Głucha otrzymali:

 • sierż. Brzuchala Artur – STARSZEGO SIERŻANTA,
 • kpr. Bartecki Marek – STARSZEGO KAPRALA,
 • kpr. Ciesielczuk Zdzisław – STARSZEGO KAPRALA,
 • kpr. Hrynek Kamil – STARSZEGO KAPRALA,
 • kpr. Kamiński Mateusz – STARSZEGO KAPRALA,
 • kpr. Kulibowski Marcin – STARSZEGO KAPRALA,
 • kpr. Kunicka Żaneta – STARSZEGO KAPRALA,
 • kpr. Łopatiuk Łukasz – STARSZEGO KAPRALA,
 • kpr. Nalepa Paweł -STARSZEGO KAPRALA,
 • kpr. Nieradko Paweł – STARSZEGO KAPRALA,
 • kpr. Pirogowicz Agnieszka – STARSZEGO KAPRALA,
 • kpr. Rapa Rafał – STARSZEGO KAPRALA,
 • kpr. Tywoniuk Magdalena – STARSZEGO KAPRALA.

Porucznik Jarosław Majka oraz podporucznik Wojciech Kaspruk zostali odznaczeni brązową odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” nadawaną przez Ministra Sprawiedliwości. St. sierż. sztab. Ernest Pirogowicz, sierż. sztab. Artur Kaczor, kpr. Ernest Wolos oraz kpr. Łukasz Łopatiuk za wykazanie się odwagą i poświęceniem w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego zostali odznaczoeni przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej odznaką „Semper Paratus”.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch w swoim wystąpieniu podkreślił, że tegoroczne obchody naszego święta mają szczególne znaczenie, ponieważ przypadają w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podziękował ponadto wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie podczas pełnienia obowiązków służbowych.

 

100 lat więziennictwa

7 i 8 II 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych” Były to jedne z pierwszych aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie odrodzonej Polski, na podstawie których utworzono Straż Więzienną. W dekrecie z 7 lutego jest mowa o organizacji okręgowych dyrekcji więziennych. Była to instytucja, która miała być łącznikiem między Ministerstwem Sprawiedliwości a jednostkami penitencjarnymi. Powołano wówczas pięć okręgów: Warszawa, Mokotów (później Siedlce), Łódź, Lublin i Kielce. Dyrekcje okręgowe zajmowały się regulaminem życia więziennego oraz kontrolą więzień w zakresie finansów, administracji i gospodarki. Od tego czasu minęło prawie 100 lat. Więziennictwo przechodziło kolejne reformy, wraz ze zmianami ustrojowymi zmieniała się struktura Służby Więziennej i przepisy wykonawcze. Aktualnie Służba Więzienna funkcjonuje na podstawie Ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku. Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Kieruje on pracą Centralnego Zarządu Służby Więziennej, któremu podlega 15 Inspektoratów Okręgowych Służby Więziennej oraz ośrodki szkolenia Służby Więziennej. W Polsce istnieje 67 aresztów śledczych i 86 zakładów karnych, w których służbę pełni prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

 

Więzienna codzienność

Przy okazji Święta Służby Więziennej należy zaznaczyć powagę i odpowiedzialność pracy wykonywanej przez wszystkich funkcjonariuszy więziennictwa. Codziennie funkcjonariusze Służby Więziennej realizują swoje ustawowe zadania, chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewniają porządek i bezpieczeństwo w jednostce, prowadzą działalność resocjalizacyjną wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, wykonują tymczasowe aresztowanie w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego oraz zapewniją osobom pozbawionym wolności przestrzegania ich praw. Funkcjonariusze hrubieszowskiej jednostki nieustannie angażują się w działalność na rzecz środowiska lokalnego. Od wielu lat aktywnie i regularnie biorą udział w akcjach charytatywnych, mających na celu nie tylko pomaganie potrzebującym, ale również kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 

 

Opracowanie i fot.: ppor. Adrian Małecki