26 lutego 2024

Szambo ekologiczne a ochrona środowiska: co warto wiedzieć?

Szambo ekologiczne odgrywa istotną rolę w ochronie środowiska, a jego zastosowanie przynosi kilka korzyści dla ekosystemu i ludzi.  Tam, gdzie nie ma dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej, możemy zdecydować się na tradycyjne szamba, czyli zbiorniki bezodpływowe lub zainwestować w szambo ekologiczne, które utylizują nieczystości w sposób przyjazny dla środowiska. 

Reklamy

Czy szamba ekologiczne są rzeczywiście ekologiczne?

Szambo ekologiczne to zbiornik z tworzyw sztucznych, w którym zachodzą procesy oczyszczania mechanicznego — sedymentacja i floatacja — oraz biologicznego, czyli tlenowego. Najpierw osad gnilny ulega fermentacji, w wyniku czego płynne nieczystości trafiają do strefy oczyszczania w warunkach tlenowych. Po zakończeniu tego procesu woda z osadnika może zostać bezpiecznie odprowadzona do środowiska. Szamba ekologiczne InstalGRUNT współpracują z różnymi systemami oczyszczania, między innymi z drenażem rozsączającym. Jest to system rur, który rozmieszcza się na większej powierzchni a w którym zachodzą dalsze procesy oczyszczania w warunkach tlenowych. Na końcu oczyszczona woda jest odprowadzana przez system drenażowy do gruntu. Oznacza to, że proces oczyszczania ścieków jest w pełni bezpieczny dla środowiska

Przydomowe oczyszczalnie ścieków oferowane przez InstalGRUNT to także oczyszczalnie pakietowe, tunelowe i systemy ze studnią. Wybór odpowiedniego systemu zależny jest od liczby mieszkańców, wielkości działki, a także poziomu wód gruntowych i stopnia przepuszczalności gruntu. 

Reklamy

Zalety szamba ekologicznego w kontekście ochrony środowiska

Szamba ekologiczne umożliwiają gromadzenie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej oraz ścieków domowych. To przyczynia się do oszczędności wody pitnej, która w tradycyjnych systemach kanalizacyjnych stosowana jest również do celów gospodarskich. Odzyskaną wodę można wykorzystać na przykład do spłukiwania toalet lub podlewania roślin w ogródku. Szamba ekologiczne, poprzez swoją budowę i funkcjonowanie, pozwalają na bardziej odpowiedzialne i efektywne zużycie wody. Jest to zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, które mają na celu ochronę zasobów naturalnych.

Szamba ekologiczne pomagają w zatrzymywaniu i oczyszczaniu ścieków przed wypuszczeniem ich do gleby. Procesy biologiczne i mechaniczne w szambie usuwają zanieczyszczenia chemiczne, co minimalizuje negatywny wpływ na wody gruntowe. W porównaniu z tradycyjnymi systemami kanalizacyjnymi szamba ekologiczne generują mniejszą ilość gazów cieplarnianych. Procesy biologiczne w szambie przyczyniają się do rozkładu odpadów organicznych w warunkach beztlenowych, co minimalizuje emisję metanu.

Na koniec warto dodać, że w porównaniu z tradycyjnymi systemami kanalizacyjnymi, szamba ekologiczne wymagają mniej energii do swojego funkcjonowania, co przekłada się na mniejsze emisje gazów cieplarnianych. Bez wątpienia jest to ekologiczny sposób oczyszczania ścieków i bardzo dobra alternatywa dla infrastruktury kanalizacyjnej.


tekst i fot. mat. partnera, fot. źródło: pixabay.com