15 lipca 2024

Szkolenia „Turystyka – wspólna sprawa”

Szkolenia „Turystyka – wspólna sprawa” szansą na utrzymanie miejsc pracy
W województwie lubelskim rozpoczęły się przygotowania do sezonu turystycznego, który tradycyjnie inaugurują Święta Wielkanocne.

Reklamy

Jednak w nadchodzącym sezonie właściciele pensjonatów, hoteli, czy innych firm turystycznych mogą spotkać się z problemem znalezienia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.
Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
za granicę wyjechało wielu Polaków, znających języki obce lub posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Problem wyjazdów nie ominął także branży turystycznej. Z tym problemem zetknęła się Monika Matwiejczuk współwłaścicielka Willi Monika w Nałęczowie, która powiedziała: „Na Lubelszczyźnie emigracja zarobkowa staje się coraz bardziej widoczna. Dotyczy to również Nałęczowa. Jestem zdania, że warto inwestować w pracowników i wysyłać ich na szkolenia, takie jak projektu ‘Turystyka – wspólna sprawa’. Jeśli się ich wyszkoli, to wtedy zostaną, gdyż będą czuli, że są ważni dla swojego pracodawcy.”

Już połowa wszystkich pracodawców odczuła brak pracowników z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami – wynika z raportu KPMG.

Reklamy

Pracodawcy jako przyczynę wskazali znaczną emigrację zarobkową młodych Polaków. Aby przeciwdziałać temu zjawisku twórcy raportu badania zalecają „działania rozwojowe”, mające na celu zatrzymanie pracowników w firmie lub ich przyciągnięcie do niej. Według raportu najlepszą inwestycją w pracownika są szkolenia. Aż 67 procent pracodawców, którzy zauważyli problem braku wykwalifikowanej kadry, planuje wysłanie swoich pracowników na dodatkowe kursy.

Anna Świebocka-Nerkowska – dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przekonuje: „Projekt „Turystyka – wspólna sprawa” jest naszą odpowiedzią na problem braku pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami w branży turystycznej. Dzięki projektowi przedsiębiorcy będą mogli w krótkim czasie i za niewielkie pieniądze przeszkolić swoich pracowników, co na pewno przełoży się na lepszą rentowność branży i większe zyski z turystyki.”

Reklamy

Już wkrótce w Lubelskiem rozpoczną się zapisy na 28 różnych szkoleń zawodowych i menedżerskich. Dla pracowników zatrudnionych w turystyce istnieje możliwość przeszkolenia się np. w zakresie technik kulinarnych, obsługi kelnerskiej, czy utrzymania czystości w pomieszczeniach hotelowych. Dla menadżerów zaplanowano kursy dotyczące pozyskiwania funduszy, zarządzania zasobami ludzkimi, czy wykorzystania Internetu w promocji swojej firmy.

Ekspert turystyczny Michał Bucholz mówi: „Projekt „Turystyka – wspólna sprawa” jest szansą dla tych, którzy z różnych przyczyn nie wyjechali, daje im możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To się oczywiście przekłada bezpośrednio na korzyści, które mogą z tego tytułu osiągnąć pracodawcy.”

Jak pokazało badanie przeprowadzone przez firmę F5 Konsulting Sp. z o.o., w województwie lubelskim istnieje bardzo duże zainteresowanie szkoleniami. Aż 96,7 procent respondentów uważa, że uczestnictwo w szkoleniach może pomóc w ich działalności turystycznej. Największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z „Rozwoju turystyki w regionie w oparciu o współpracę samorządów lokalnych, przedsiębiorców branży turystycznej i organizacji turystycznych” – 24,6 procent respondentów, „Źródła finansowania projektów turystycznych” – 23,7 procent, „Promocja własnego (sieciowego) produktu turystycznego” – 14,4 procent.

Dla małych i średnich firm turystycznych kursy są dofinansowane w 80 procentach, resztę pokrywa Unia Europejska. Cena pakietu 2 szkoleń 4 dniowych, z noclegami, wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi, rozpoczyna się od ok. 370 złotych. Dla przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz turystyki szkolenia są bezpłatne.

Projekt „Turystyka – wspólna sprawa”, stwarza szansę na pobudzenie turystyki w województwie lubelskim, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w turystyce. W szkoleniach może wziąć udział każda osoba zatrudniona w branży turystycznej z terenu całego województwa.

* * *

Partnerami projektu w województwie lubelskim są: Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Nałęczowska”, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „DOM EUROPY”, Związek Transgraniczny Euroregion Bug, Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”.
Projekt „Turystyka – wspólna sprawa” objęty jest patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego.
***
Ogólnopolskimi patronami projektu „Turystyka – wspólna sprawa” są: Polska Organizacja Turystyki, Polska Izba Turystyki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa oraz Rada Krajowa Izb Turystyki.

Więcej informacji znajdziecie na stronie

www.tws.org.pl