21 czerwca 2024

Przetargi w dniu 26 kwietnia

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZÓW
o g ł a s z a
przetargi ustne nieograniczone, które odbędą się dnia 26 kwietnia 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1 :

Reklamy

o godz. 9.00 – pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Hrubieszowie, obręb Sławęcin, osiedle Lipice :
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej (Kw Nr 32388) :
– działki nr 1668/1 i 1667/1 o łacznej pow. 1122 m2, cena wywoławcza 18.788,00 zł w tym 22% podatku VAT tj. 3.388,00 zł, wadium 1.500,00 zł
– działki nr 1668/2 i 1667/2 o łącznej pow. 947 m2, cena wywoławcza 16.470,00 zł w tym 22% podatku VAT tj. 2.970,00 zł, wadium 1.500,00 zł
przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową (Kw Nr 66963) :
– działka nr 1601 o pow. 2545 m2, cena wywoławcza 18.666,00 zł w tym 22% podatek VAT
tj. 3.366,00 zł, wadium 1.500,00 zł.

o godz. 10.30 – czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Hrubieszowie, obręb Śródmieście przy ul. Ceglanej (Kw Nr 54787), przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usług nieuciążliwych oznaczonych numerami działek:
– nr 726/2 o pow. 1051 m2, cena wywoławcza – 11.834,00 zł (w tym Vat 2.134,00 zł),
– nr 726/3 o pow. 812 m2, cena wywoławcza – 13.420,00 zł (w tym Vat 2.420,00 zł),
– nr 690/2 o pow. 823 m2, cena wywoławcza – 8.418,00 zł (w tym Vat 1.518,00 zł).
Wadium do każdej działki wynosi 1.500,00 zł.

Reklamy

o godz. 12.00 – czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Hrubieszowie obręb Śródmieście, przy ul. Ciesielczuka (Kw Nr 52582), z przeznaczeniem na realizację kompleksu garażowego, oznaczonych numerami :
– działka 389/35 o pow. 25 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.732,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 312,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/36 o pow. 25 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.732,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 312,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/37 o pow. 25 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.732,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 312,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/38 o pow. 25 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.732,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 312,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/39 o pow. 25 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.732,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 312,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/40 o pow. 26 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.793,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 323,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/41 o pow. 26 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.793,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 323,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/42 o pow. 26 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.793,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 323,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/43 o pow. 26 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.793,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 323,40 zł, wadium 300,00 zł.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
Wadia do przetargów należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Hrubieszów PEKAO S.A. I O/Hrubieszów Nr 66124028291111000040270267 w terminie do dnia 23 kwietnia 2007 roku włącznie. Do przetargów ustalonych na godzinę 1200 wadium można wpłacić również w kasie Urzędu Miasta Hrubieszów – w terminie do dnia 23 kwietnia 2007 roku włącznie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień dokonania wpłaty w kasie lub wpływu wadium na wskazane konto.

Reklamy

Jeżeli osoba, ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, do spisania umowy notarialnej – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 17, tel. (084) 696-23-80 wew. 46.

Burmistrz Miasta
(-)Zbigniew Dolecki