6 grudnia 2023

Szkolenia z obróbki kości, drewna, skór

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Z początkiem lutego oficjalnie zakończył się pierwszy cykl szkoleń w ramach projektu, którego podstawowym celem jest stworzenie międzypokoleniowego zespołu obrzędowego kultywującego dziedzictwo kulturowo – historyczne Gminy Hrubieszów.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

Reklamy

W ciągu zbliżających się miesięcy na terenie „Wioski Gotów” w Masłomęczu, pod patronatem merytorycznym archeologów z Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, przeprowadzone będą liczne zajęcia oraz zorganizowane zostaną ciekawe warsztaty ukazujące dawne rzemiosła oraz obrzędowość Gotów z Kotliny Hrubieszowskiej.

Dotychczas, zgodnie z planem odbyły się cztery spotkania, na których uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach z zakresu obróbki skór, kości i drewna. Szkoleniowcem w tych dziedzinach był Sławomir Guz, historyk, dowódca chełmskiej drużyny Bractwa Grodów Czerwieńskich odtwarzającej wczesne średniowiecze.

W trakcie kilkunastu wspólnie spędzonych godzin, udoskonalone zostały po pierwsze, umiejętności wykonywania obuwia skórzanego, sakiewek, pasków oraz rzemieni, będących nieodłącznym elementem gockiego stroju, ale zdobyto także nowa wiedzę. Przeprowadzono bowiem szkolenie z wykonywania skórzanych bukłaków, do przenoszenia wody czy innych „gockich” napojów. Szyte grubymi nićmi oraz uszczelniane gorącym woskiem pszczelim, staną się kolejną wizytówką „Gockiej Wioski”.

Niezwykle popularnym surowcem do produkcji narzędzi codziennego użytku, począwszy od starożytności, są kości zwierzęce oraz poroże. W ramach zajęć z obróbki tychże surowców nauczono się wykonywać kościane igły, szydła i inne przedmioty ze specjalnie wcześnie do tego przygotowanych materiałów. Zastąpią one wkrótce współczesne igły używane dotychczas do szycia obuwia i strojów.

Niemniej energii i precyzji wymagały zajęcia z obróbki drewna, z którego żmudnie, acz konsekwentnie powstawały kolejne drewniane łyżki.

Poza wieloma godzinami ćwiczeń praktycznych, uczestnikom przekazano również wiele niezbędnych, a zarazem ciekawych informacji teoretycznych dotyczących źródeł archeologicznych, według których powstawały współczesne gockie wyroby. Posłużą one wkrótce dokładniejszej prezentacji życia codziennego w krainie Gotów.

Projekt finansowany z dotacji z Gminy Hrubieszów ze środków Przedakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich PPWOW.

info
Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro”
Lokalna Grupa Działania

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009