19 lipca 2024

Szkolenie sprzedawca – magazynier

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza na szkolenie „Sprzedawca – magazynier z obsługą komputera i kasy fiskalnej”. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie wszystkich warunków formalnych łącznie.

Reklamy

Aby móc uczestniczyć w projekcie, trzeba:

– posiadać status rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika,
– mieszkać w woj. lubelskim na obszarze wiejskim,
– zamierzać podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub planujące podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Reklamy

***

Reklamy

Dodatkowo uczestnikom projektu zapewniamy:

– wyżywienie (obiad, kawa, herbata, ciastka, woda mineralna),
– zwrot kosztów dojazdu,
– materiały szkoleniowe (podręczniki, teczka, notatnik, długopis),
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu,
– profesjonalna kadra wykładowców,
– zaświadczenia o ukończeniu szkolenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe.

***

Wszelkie informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne w Stowarzyszeniu Aktywnych Animatorów Kultury:

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury
ul. 3 Maja 37 (Dom Nauczyciela) I piętro
tel. 84 696 48 80
www.saak.org.pl
e – mail: saak@op.pl