29 maja 2024

Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie zapraszają

Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie zapraszają do podjęcia nauki w systemie zaocznym w roku szkolnym 2017/2018.


SZKOŁY EDUKACJI  INNOWACYJNEJ W HRUBIESZOWIE

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/18 w systemie zaocznym

  • GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH – OSTATNIA SZANSA NA UZUPEŁNIENIE WYKSZTŁACENIA !!! – zapisy do klasy II i III

Gwarantujemy indywidualne traktowanie ucznia i kreatywne podejście do edukacji.

  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zapisy do I, II i III klasy  ( do klasy drugiej po Zasadniczej Szkole Zawodowej)

  • KSZTAŁCIMY ZAWODOWO *** POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH***                

Przygotowujemy i przeprowadzamy egzaminy potwierdzające kwalifikację zawodową OKE.


Kierunki kształcenia:

Technik rachunkowości: ,,Prowadzenie rachunkowości”

Technik administracji: ,,Obsługa klienta w jednostkach administracji”

Technik informatyk: ,, Montaż i eksploatacja komputerów. Projektowanie lokalnych sieci. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych.”

Technik archiwista: ,,Organizacja i prowadzenie archiwum. Opracowywanie materiałów archiwalnych”.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy: ,,Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy”

Technik usług kosmetycznych: ,, Wykonywanie zabiegów kosmetycznych”

Opiekun osoby starszej: ,,Prowadzenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej’

 

Wymagane dokumenty:

– 3 zdjęcia

– świadectwo ukończenia szkoły średniej

– podanie w sekretariacie szkoły


ADRES:

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie

Ul. Zamojska 16

Tel. 84 696 5215

e-mal: hrubieszow@sei.edu.pl

www.sei.edu.pl/miasta/hrubieszow