22 maja 2024

Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie zapraszają

Szkoły Edukacji Innowacyjnej przy ul. Zamojskiej w Hrubieszowie, rozpoczęły rekrutację na rok szkolny 2018/2019 w systemie zaocznym.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zapisy do I, II i III klasy (do klasy drugiej po Zasadniczej Szkole Zawodowej)

 

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH – OSTATNIA SZANSA NA UZUPEŁNIENIE WYKSZTŁACENIA !!! – tylko III

Gwarantujemy indywidualne traktowanie ucznia i kreatywne podejście do edukacji.

 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWO – POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

Przygotowujemy i przeprowadzamy egzaminy potwierdzające kwalifikację zawodową OKE.

Kierunki kształcenia:

– Technik rachunkowości: „Prowadzenie rachunkowości”

– Technik administracji: „Obsługa klienta w jednostkach administracji”

– Technik informatyk: „ Montaż i eksploatacja komputerów. Projektowanie lokalnych sieci. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych.”

– Technik archiwista: „Organizacja i prowadzenie archiwum. Opracowywanie materiałów archiwalnych”.

– Technik bezpieczeństwa i higieny pracy: „Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy”

– Opiekun osoby starszej: „Prowadzenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej’

 

Wymagane dokumenty:

– 3 zdjęcia

– świadectwo ukończenia szkoły średniej

– podanie w sekretariacie szkoły

 

ADRES:

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie

Ul. Zamojska 16

e-mail: hrubieszow@sei.edu.pl

MOŻLIWOŚĆ ZAPISÓW ON-LINE: www.sei.edu.pl/miasta/hrubieszow