14 czerwca 2024

Tablica ku czci Powstańców Styczniowych

W ostatnich dniach na ogrodzeniu Krzyża przy ulicy Uchańskiej (na Sławęcinie), została zamontowana tablica upamiętniająca 150 rocznicę Powstania Styczniowego. Inicjatorem był Zarząd NSZZ „Solidarnośc” w Hrubieszowie.

Reklamy

Kopiec, na którym stoi Krzyż, został usypany w pobliżu miejsca pochówku żołnierzy walczących w powstaniu styczniowym. Liczba ciał nie jest znana. Walki toczyły się na obrzeżach Sławęcina.

Wykonawcą tablicy jest Pan Marek Duszczenko, który również ją zamontował. Tablica ta jest wspaniałą lekcją historii dla młodego pokolenia ale również dla każdego, który przyjdzie pod to miejsce. Świadczyć będzie o tym, że na Ziemii Hrubieszowskiej została przelana krew za wolność Naszej Ojczyzny.

Reklamy