29 maja 2024

Tak zmieni się Hrubieszów – projekty planowane do realizacji

W trakcie oceny merytorycznej jest projekt „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno – gospodarcze w obszarze rewitalizacji”.

 

Jego celem jest odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej (zabytkowy budynek Syndykatu Rolniczego przy ul. 3 Maja 10) prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących zadania w zakresie głębokiej przebudowy i adaptacji zdegradowanego obiektu, ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości korzystania z przestrzeni, likwidację izolacji obszarów problemowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców Hrubieszowa.

Inwestycje infrastrukturalne w zakresie rewitalizacji ukierunkowane na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów społecznych wzmocnią wysiłki na rzecz ograniczania koncentracji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego mieszkańców rewitalizowanego obszaru.

Całkowita wartość projektu to 13,4 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zaplanowano na 10,3 mln zł. Przewidywany termin realizacji zadania to 31 grudnia 2020 r.

 

***

 

Drugi, duży projekt to „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 2”. Wniosek na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki opiewa na kwotę 7 mln zł (całkowity koszt to 24 mln zł), a przewidywany termin realizacji zadania to 2021 r.

Będzie to pierwsza w powiecie, pełnowymiarowa (25 m) kryta pływalnia. Zgodnie z projektem w dwukondygnacyjnym obiekcie znajdzie się basen z 6 torami i głębokości od 1,35 do 1,80 m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci, wanna SPA o średnicy 2,5 m, zjeżdżalnia o długości ok. 90 m umieszczona wewnątrz budynku oraz zespół saunarium składający się z sauny fińskiej, parowej, basenu do schładzania, zestawu natrysków, wypoczywalni i WC.

Budynek krytej pływalni w części użytkowej w całości będzie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Pod koniec listopada Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło listę projektów, które otrzymają wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Gmina miejska Hrubieszów otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 7 milionów złotych na realizację projektu.

Pierwsze prace rozpoczną się w przyszłym roku, a cała inwestycja będzie rozłożona na trzy lata.

Zobacz: Hrubieszów: Będą pieniądze na pływalnię przy Dwójce

 

***

 

Projekt, który ma być realizowany w 2019 r. nosi nazwę „Budowa małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na Osiedlu Jagiellońskim w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności”.

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnego terenu o charakterze rekreacyjno – sportowym, utworzenie placu zabaw o charakterze sprawnościowym, stworzenie stref relaksu, siłowni plenerowej oraz zamontowanie piłkochwytów i ogrodzenie placu zabaw. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 50 tys. zł.

Całkowity koszt projektu to 136 tys. zł.

 


źródło: Gazeta Hrubieszowska, własne 

Zobacz też:

Hrubieszów: Tego basenu już nie ma… 

Hrubieszów: Kryta pływalnia – kolejne podejście

Hrubieszów: Będzie wniosek o dotację na pływalnię

Hrubieszów: Jaka będzie pływalnia przy Dwójce?

Hrubieszów: Konsultacje w sprawie basenu rozpoczęte. Zagłosuj pisemnie lub przez internet, zgłoś uwagi