Utwardzono i odwodniono wąwozy lessowe w Honiatynie i Oszczowie

Powiat Hrubieszowski zakończył utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w miejscowościach Honiatyn i Oszczów, w gminie Dołhobyczów.

Reklamy

 

Powiat Hrubieszowski zakończył inwestycje pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi powiatowej nr 3446L od km 2+000,00 do km 2+530,00 i od km 2+580,00 do km 2+900,00 w miejscowościach Honiatyn i Oszczów, gmina Dołhobyczów.” Inwestycja realizowana była w ramach wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochronny wąwozów lessowych przed erozją dofinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt obejmował wykonanie robót budowlanych na odcinku 850 m drogi w zakresie nawierzchni jezdni, pobocza i odwodnienia powierzchniowego wąwozu oraz włączenia jej do istniejącej sieci drogowej i dogodnego połączenia z drogą wojewódzką nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa (Ukraina).

Reklamy

Przebudowa wąwozu lessowego była realizowana w okresie od sierpnia do października br., a Wykonawca inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie.

Ogólny koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 772 689,08 zł, z czego kwota 531 000,00 zł stanowiła otrzymaną dotację z budżetu państwa, a kwota 241 689,08 zł wkład własny (środki budżetowe Starostwa Powiatowego i Gminy Dołhobyczów po 15,64 % wartości zadania).

Zrealizowana inwestycja, jest kolejnym elementem działań zmierzających do polepszenia stanu dróg powiatowych na obszarze powiatu, umożliwiających usprawnienie ruchu, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa jazdy.

 

źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie