18 kwietnia 2024

Taneczne Rytmy 2011

Hrubieszowski Dom Kultury informuje, że w dniu 1 czerwca 2010 roku odbędą się VI Powiatowe Prezentacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych – „Taneczne Rytmy 2011”.

CELEM IMPREZY JEST:

– popularyzacja zespołowych form tanecznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich walorów artystycznych;

– stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku zespołów tanecznych działających w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury naszego powiatu;

– popularyzacja tańca jako formy artystycznego wypoczynku.

ZESPOŁY ZAPREZENTUJĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

taniec współczesny
disco
show dance
towarzyski
piosenka i ruch

Zespoły prezentują program 1 – 2 układy taneczne o łącznym czasie trwania do 10 minut.

– Każdy zespół tańczy swój program przy własnych nagraniach muzycznych (taśma, CD).

– Wszystkie zespoły biorące udział w Prezentacjach otrzymują okolicznościowe dyplomy i upominki.

– Prezentacje nie będą oceniane przez Jury.

Prezentacje „Taneczne Rytmy” odbędą się na scenie plenerowej przed budynkiem HDK w dniu 01.06.2011r. – początek godz. 11:00.

HDK zabezpiecza nagłośnienie, sprzęt odtwarzający, garderoby – na godzinę przed prezentacją.

Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych.

Zespoły muszą być ubezpieczone na czas przejazdu i pobytu przez instytucję delegującą.

Karty zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 25 maja 2011 roku.

Nasz adres :
Hrubieszowski Dom Kultury
ul. 3 Maja 7
22-500 Hrubieszów
tel. 0846962615

Szczegółowych informacji udziela instruktor organizacyjny Prezentacji: Jerzy Wróblewski.

ZAPRASZAMY!!!