3 marca 2024

Zapraszamy do udziału w XIII edycji akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei

Zapraszamy do uczestnictwa w XIII edycji akcji „Wokół Wielkanocnej Nadziei”. Konkurs trwa od 4 lutego 2016 r. do 8 marca 2016 r. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 7 marca 2016 r.

Reklamy

 

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wraz ze Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Polskim Czerwonym Krzyżem Oddziałem Rejonowy w Hrubieszowie, Miejskiem Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Gminną  Radą Kół Wiejskich z Hrubieszowa, Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wołajowicach, Szkolnym Kołem Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie i Stowarzyszeniem „Nieobojętni” zaprasza do udziału w XIII edycji akcji „WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI” mającej na celu: pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczeń obrzędowości ludowej, integrację we wspólnej akcji dzieci, młodzieży, osób dorosłych z różnych placówek i instytucji kulturalno – oświatowych, rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwarcia na potrzeby i problemy innych oraz zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy z powiatu hrubieszowskiego.

Patronatem honorowym XIII edycję akcji „Wokół Wielkanocnej Nadzieli” objęli Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Sławomir Sosnowski, Starosta Hrubieszowski – Pan Józef Kuropatwa, Wójt Gminy Hrubieszów – Pan Jan Mołodecki, Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Pan Tomasz Zając, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie – Pan Andrzej Szkudziński.

Reklamy

W ramach akcji, już po raz  XIII, organizowany jest  konkurs na: palmę, pisankę, kartkę i stroik świąteczny. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe z różnych placówek i instytucji oraz osoby prywatne z powiatu hrubieszowskiego.  Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

Konkurs trwa  od 4 lutego 2016 r. do 8 marca 2016 r. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 7 marca 2016 r.  Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o konkursie, identyfikatory prac konkursowych oraz  karty uczestnictwa w zależności od kategorii wiekowej,  znajdują się do pobrania w niżej zamieszczonych plikach.Beata Tomaszczuk / ZS nr 1


 Do pobrania: