22 czerwca 2024

Tłumaczenia naukowe w biurze tłumaczeń

Angielski jest najpopularniejszym językiem wykorzystywanym przez naukowców w pracach badawczych. Dzieje się tak ponieważ jest on najbardziej uniwersalny. W tej wersji może trafić i być zrozumiały przez szerokie grono odbiorców.

Reklamy

 

Materiały naukowe nie należą jednak do najłatwiejszych tłumaczeń. Już w języku ojczystym, dla osoby niezwiązanej z konkretną dziedziną nauki mogą stanowić spory problem. Są bowiem naszpikowane specjalistyczną terminologią i słownictwem. Poza wiedzą fachową tłumacz naukowy musi perfekcyjnie znać język ojczysty i język obcy. Nie wystarczy znajomość w stopniu komunikatywnym – tu niezbędna jest znajomość na dużo wyższym poziomie.  Ponadto, jeśli materiał zawiera rysunki lub inne formy graficzne, muszą one zostać także przetłumaczone i zlokalizowane pod kątem języka obcego. Tłumaczenia artykułów naukowych powierzane są więc zazwyczaj osobom, które posiadają kierunkowe wykształcenie wyższe, naukowcom z danej dziedziny i kilkukrotnie weryfikowane.

Tłumaczenia naukowe mogą dotyczyć materiałów takich jak publikacje naukowe, prace licencjacki, magisterskie, doktorskie, habilitacyjne, a także różnego rodzaju specjalistyczne artykuły popularnonaukowe z różnych dziedzin. Mogą to być także tłumaczenia rozpraw naukowych, sprawozdań, recenzji, prezentacji, odczytów, książek, autoreferatów, abstraktów, wniosków o grant badawczy i projektów badań.

Reklamy

W przypadku tłumaczenia tego rodzaju dokumentów efekt końcowy musi charakteryzować się wysoką zawartością merytoryczną, doskonałym stylem, a także odpowiednim stylem dla danej dziedziny. Często dla naukowca, który stworzył coś w języku ojczystym, przełożenie dzieła na język obcy stanowi ogromny problem. Pomimo, iż zna język w stopniu komunikatywnym przekład 1:1 mógłby zmienić cały kontekst i obniżyć jakość pracy badawczej. Właśnie dlatego warto w tej kwestii zaufać specjalistom i udać się do profesjonalnego tłumacza którym jest biuro tłumaczeń PBT.

Oferowane przez nich tłumaczenia naukowe obejmują dziedziny naukowe takie jak: fizyka, chemia, matematyka, astronomia, biologia, biochemia, rolnictwo, prawo, psychologia, ekonomia, politologia, medycyna, farmacja, kosmetologia, rehabilitacja, biotechnologia, leśnictwo, geologia, geografia, filozofia, teologia, historia, ekonomia, marketing, turystyka, sztuka, ogrodnictwo, zarządzanie.

Reklamy

Najczęściej zlecane są tłumaczenia naukowe na język angielski, lub z języka angielskiego na język polski. Wszystkie spełniają najwyższe standardy jakościowe i wiernie oddają treść całego materiału naukowego zarówno w języku angielskim, w polskim i każdym innym.

 

(tekst i fot. mat. sponsora)