13 kwietnia 2024

Trójka: O cyberprzemocy i bezpieczeństwie w sieci

27 marca 2018 roku uczniowie hrubieszowskiej Trójki wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez policjanta. Tematem spotkania była m. in. cyberprzemoc i bezpieczeństwo w sieci.

 

27 marca 2018 roku uczniowie klas V i VI wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracownika Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie p. Jarosława Karkuszewskiego. Tematem spotkania była m.in. cyberprzemoc i bezpieczeństwo w sieci.

Prowadzący zajęcia scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy, które może prowadzić do poważnych problemów. Przemoc internetowa jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy, filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Policjant poinformował co robić, aby nie zostać ofiarą w sieci, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci.

Podkreślił również, że cyberprzemoc jest przestępstwem. Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną osobą dorosłą, ponieważ wspólnie dużo łatwiej rozwiązuje się problemy. Kolejnym tematem poruszanym podczas spotkania były obowiązujące normy i zasady prawne oraz konsekwencje wynikające z niewłaściwego zachowania osób nieletnich, takich jak opuszczanie zajęć, przejawianie agresji, stosowanie substancji psychoaktywnych, dokonywanie kradzieży, wyłudzanie pieniędzy i szantaż.

Na zakończenie warsztatów profilaktycznych „Jestem bezpieczny” uczniowie pisali test wiedzy o tematyce profilaktyczno- prawnej, w celu utrwalenia poruszanych istotnych zagadnień oraz uniknięcia niewłaściwych zachowań.

 

Koordynator zajęć Urszula Suplicka – pedagog szkolny


fot. SP nr 3